De Prins van Oranje keert niet meer terug

01-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 1 februari 1878: De Prins van Oranje keert niet meer terug.

De gevreesde decemberstormen maken ook in 1877 weer slachtoffers. De logger Prins van Oranje, schipper K. Groeneveld, vertrok 1 december naar zee en als eind januari nog niets van het schip vernomen is, wordt de kans dat het nog terugkeert almaar kleiner.

De decemberstormen hebben waarschijnlijk van de Vlaardingsche visscherijvloot weer een offer gevergd. Den 1 december zeilde de logger ‘de Prins van Oranje’ uit en sinds werd niets meer van hem vernomen. De bemanning telde 12 koppen en de meesten hunner waren gehuwd. Geen schip komt binnen of vrouw en kinderen staan angstig zwijgend aan den kant het oogenblik te verbeiden, dat zij de schepelingen aanroepen kunnen om te vernemen of er van man of vader ook tijding is.

Met elken bodem, die behouden thuis komt, verflaauwt de hoop, wordt ‘t vergaan met man en muis waarschijnlijker. Toch doet de pijnlijke onzekerheid steeds weer de teleurgestelde hoop aanwakkeren en zoo blijven de achtergeblevenen wachtten totdat hun laatste stroohalm hun ontglipt is en 6 weduwen met 18 weezen zullen te verzorgen zijn. Het schip werd gevoerd door schipper K. Groeneveld, voor rekening der Maatschappij Regt door Zee. Het was genoemd naar den Kroonprins, omdat de Prins aan boord was, toen het van stapel liep.

Gerelateerd