De schoolmeester grijpt in

18-02-2018 Nieuws Redactie

afbeelding: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 18 februari 1928: De schoolmeester grijpt in.

Een schoolmeester grijpt persoonlijk in en haalt een van zijn jonge pupillen (13) weer terug naar de schoolbanken. Hij blijkt aan het werk op de scheepswerf van Figee; een werf met 'een in 't oog lopende voorliefde voor jonge arbeidskrachten'. 

Eenigen tijd geleden konden wij een paar gevallen signaleeren waaruit wij zouden hebben kunnen concludeeren dat het bestaan van de Arbeidswet 1919 bij verschillende Vlaardingsche ondernemers niet bekend was, ware het niet dat de slinksche wijze waarop men de overtredingen trachtte te camoufleeren ons de overtuiging gaf dat wij hier niet met onwetendheid te doen hadden. 

Dezer dagen werd onze aandacht gevestigd op de wijze, waarop men aan de werf 's Lands Welvaren aan de Havenstraat, directeur de heer I.S. Vigee, met de arbeiders omspringt. Eenige weken geleden had men een jongen in dienst genomen (men koestert aan 's Lands Welvaren een in 't oog loopende voorliefde voor het in dienst nemen van jonge arbeidskrachten!), die niet alleen nog 14 jaar moest worden, maar bovendien nog op de schoolbanken behoorde te zitten. En had de onderwijzer hem niet, teruggebracht en hem opnieuw gebracht op de plaats waar hij thuis hoort, hij was stiekum aan den arbeid gebleven, zonder dat er een haan naar kraaide. 

Ook met de arbeidstijden neemt men het er niet zoo krap. Een brander, die een arbeidsweek maakt van 63 uur, jongens van 14 en 15 jaar, die na de gewone dagtaak van 's avonds half zes tot half 11 blijven doorwerken... Zij behooren niet tot de uitzonderingen, gezwegen dan nog van die arbeiders, voor wie het dagelijksch overwerken tot regel is geworden. Het zijn zonderlinge methoden, waarmee men op de werf 's Lands Welvaren 's lands welvaren denkt te dienen. Of moet de naam dezer werf luiden 's Ondernemers Welvaren?

 

Gerelateerd