De schouders onder de Westwijk

17-09-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Een groot aantal inwoners van de Westwijk heeft het sociaal economisch moeilijk. Om bewoners te ondersteunen bij het aanpakken van hun problemen moet gemeente Vlaardingen de integrale aanpak in de Westwijk voortzetten en uitbreiden. Afgelopen dinsdag presenteerden de wethouders Cees Oosterom en Hans Versluijs de plannen voor een nieuw ‘offensief’ in de wijk.

,,We willen dat mensen niet verder afzakken’’, waren de krachtige woorden van Oosterom. ,,Er wordt extra geld uitgetrokken om niet alleen de sociale wijkteams uit te breiden, maar ook om heel snel te starten met schuldhulpverlening en projecten als Schuldhulpmaatjes. Als je zo één punt aanpakt, één probleem in het dagelijkse leven van mensen dan ontdek je tegelijkertijd de onderliggende problemen. Er is een aantal wooncomplexen in de Westwijkwaar onze eerste aandacht naar toe gaat’’. Collega wethouder Versluijs: ,,De afgelopen maanden zijn we intensief bezig geweest te overleggen over een plan met de wijkteams, scholen, de Kledingbank, de woningcorporaties en nog meer betrokkenen in de wijk, wat tot een actieplan geleid heeft. We starten snel, uiterlijk 1 oktober. Over de fysieke herstructurering hebben we het onlangs gehad en dat gaat ook voortgang vinden. We houden daarbij wel degelijk rekening met het op peil houden van de sociale woningvoorraad in Vlaardingen, waarbij in de Westwijk we ook uitgaan van een evenwichtiger mix van soorten woningen. Collega Ruud van Harten is hierbij ook betrokken, in die zin dat de inrichting van de fysieke ruimte en het onderhoud van de omgeving en het groen erbij betrokken wordt’’. Desgevraagd verklaarde de wethouders dat dit onderhoudsniveau in de Westwijk misschien wel wat hoger wordt dan elders in de stad.

Wethouder Cees Oosterom: ,,Bij huishoudens die ernstige problemen hebben, ontstaan eerder overlast- en opvoedproblemen bij de kinderen uit dat gezin. Met een aanpak op maat kunnen we de bewoners in de Westwijk de juiste ondersteuning bieden bij het aanpakken van hun problemen. Dit verkleint de kans op andere problematiek, zoals buurtoverlast, vervuiling en schooluitval. De professionele hulpverleners van het sociale wijkteam Westwijk spelen hierbij een centrale rol. Zij benaderen bewoners die klachten of zorgen hebben over hun welzijn, woning of omgeving en bieden ondersteuning bij het vinden van oplossingen’’.

De gemeente, Waterweg Wonen en Minters bundelen hun krachten, waarbij zij nauw samenwerken met professionals en sociale partners in de wijk, zoals wijkagenten, leerkrachten, sport- en spelleiders en medewerkers van de voedsel- en kledingbank. Het college stelt de raad voor te investeren in meer schuldhulpverlening, uitbreiding van het sociale wijkteam in de Westwijk en een subsidie voor vrijwilligers in de financiële thuisadministratie, zoals schuldhulpmaatjes en budgetcoaches. Hiermee is een extra bedrag van € 205.000 gemoeid.

 Gerelateerd