De toren in het schaakspel (ingezonden brief)

07-03-2016 Nieuws Redactie

In een ingezonden brief laat Raadslid Lianne van Kalken zich uit over het Eerste en Tweede Volksbos, de plannen voor de Blankenburgtunnel en minister Melanie Schultz.


 

,,Van mijn stiefmoeder kreeg ik enkele dagen geleden een certificaat opgestuurd. Op 12 december 1992 plantte ik namelijk een boom in de Lickebaert, bij wijze van ‘groeiend verzet’ tegen de plannen om een vuilstort aan te leggen in het mooie Vlaardingse natuur- en recreatiegebied. Ik was toen twee. Destijds werden in op één dag door 8000 mensen bijna 16.000 bomen geplant, als belangrijk signaal naar de beleidsmakers om de gifbelt die men voornemens was aan te leggen op die plek in Vlaardingen. Van één van die verzetsbomen die staan in dat eerste ‘Volksbos’ ben ik dus eigenaar. Als dochter van een Vlaardings politicus die zich veelal inzette voor allerlei maatschappelijke problemen, ben ik vaak mee geweest naar demonstraties, acties, raadsavonden en noem maar op. Dat ik in 1992 ook bij deze actie aanwezig was, kon ik mij niet meer herinneren. Net zo min als het feit dat ik zelfs een rol heb gehad tijdens deze actie: toen er sprake was van het bouwrijp maken van de grond als voorbereiding op de vuilstort, plaatsten de actievoerders twee torens op een betonnen fundering. Hierdoor kon, indien nodig, de enige toegang tot het terrein worden afgesloten. Als de grote gravers er aan zouden komen zouden wij in en tussen de torens drums volgieten met beton als blokkade op die enige toegangsweg tot het bos. Ik had de eer, samen met Kenneth Tsang, om de eerste steen neer te leggen voor het maken van deze torens!

Tot in 1999 heeft de zaak op scherp gestaan, maar uiteindelijk werd dan toch de komst van de vuilstort afgeblazen. Door de actievoerders is Vlaardingen ontkomen aan een gifbelt op 40 ha. grond met ruimte voor ten minste 6 miljoen m3 afval. In plaats daarvan heeft Vlaardingen een heus Volksbos, dat er mede voor zorgt dat wij in de regio een opvallend groene gemeente zijn.

Dat mijn stiefmoeder nu juist in deze tijd dit certificaat naar mij opstuurde, zette mij aan het denken. In maart 2013 is er een tweede Volksbos gecreëerd, doordat honderden mensen 1700 bomen geplaatst hebben als protest tegen de komst van de Blankenburgtunnel. Inmiddels 23 jaar later en zelf raadslid in Vlaardingen, word ik geconfronteerd met ‘het beleid’, dat men in Den Haag voert, en nog erger: dat men zonder pardon uitvoert, voordat er ook daadwerkelijk iets besloten is. Rijkswaterstaat is namelijk van plan het Tweede Volksbos in maart al te gaan kappen. Voor de start van de aanleg van de Blankenburgtunnel moet men namelijk archeologisch onderzoek doen. En het verwijderen van jonge bomen en planten moet plaatsvinden voor het broedseizoen is begonnen. Dus, zo vindt ook de gemeente Vlaardingen, is het te billijken dat Rijkswaterstaat alvast gaat beginnen. Het onderzoek zal anders namelijk vertraging oplopen van minstens een jaar. Interessant feit hierbij is dat Rijkswaterstaat geen kapvergunning nodig heeft van Vlaardingen, maar op grond van de Boswet de hakbijl al mag hanteren, omdat het hier om jonge bomen en beplanting gaat. Den Haag heeft nog niet beslist, maar minister Schultz wel, en dus begint zij maar alvast met aanleggen van de tunnel. Schaak.

Al lang is bekend dat verkeerstechnisch de Blankenburgtunnel niet nodig is. Toch blijft men maar deze tunnel door onze strot duwen. Nederland bouwt wegen en tunnels vanwege files. Files die er niet (in ieder geval minder) zouden zijn als de overheid een ander beleid zou voeren: belonen van het spreiden van werktijden, woon-werkverkeer aantrekkelijk maken voor fietsers, openbaar vervoer sterk verbeteren. Het Ontwerp Tracébesluit, waarvan de Blankenburgtunnel deel uitmaakt en dat op 24 september 2015 door minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is ondertekend, vormt een bedreiging voor de natuur, het landschap en de recreatie in Midden-Delfland, stelt de actiegroep Groeiend Verzet in een brief, gericht aan het college van burgemeester en wethouders en de Vlaardingse gemeenteraad. Het oude verhaal is 'economische groei, Groei, GROEI'. Maar de nieuwe tijd maakt duidelijk dat economische groei ten koste gaat van Het Leven in de Rijnmond, van de gezondheid van de mensen hier en dat het dus anders moet. Kleinschaliger, milieubewuster, en bovendien waarin de milieu afspraken van 'Parijs' nagekomen kunnen worden, te beginnen in Vlaardingen. Groen heeft wel degelijk ook een economische waarde!

Inmiddels is de stand van zaken zo dat Stichting Groeiend Verzet in overleg met Rijkswaterstaat ervoor gepleit heeft dat als er dan toch iets moet komen, de bomen gecompenseerd gaan worden door de aanplant van een soortgelijk bos bij het tunneltracé. Uit respect voor al die bewoners die zich zo hebben ingezet voor hun woon- en leefgebied: een ‘herinneringsbos’. Voor wat betreft de Blankenburgtunnel is er (ook hier geldt: als ‘ie er dan toch moet komen), voorlopig een iets betere inpassing bereikt. Wat mij betreft te weinig. Onbetaalbaar is de Zuidbuurt als bijzonder cultuur-historisch landschap in Vlaardingen. De grote zorgen om de slechte luchtkwaliteit en de aantasting van de leefbaarheid (fijnstof, roet) en de noodkreet aan minister Schultz om onze gezamenlijke tuin, onze groene long een onderdeel te laten blijven van de al zo schaarse groene ruimte in de regio Rotterdam, is in mijn optiek gerechtvaardigd. Meer dan ooit wens ik me nu dan ook terug op die torens, om de figuurlijke koning(in) Schultz schaakmat te zetten’’.

Lianne van Kalken

Raadslid GroenLinks

 Gerelateerd