De verkeerde vraag (ingezonden brief)

21-05-2016 Nieuws Redactie

De open brief van GroenLinks en PvdA over de integratievragen van ONS.Vlaardingen, is een typisch gevalletje van 'de morrende achterban tevreden stellen'. Zo werkt dat in oudere, landelijke partijen nu eenmaal. En dat mag natuurlijk. Los daarvan stellen GroenLinks en PvdA om te beginnen de verkeerde vraag: ‘Wie heeft belang bij het aanwakkeren van een tweedeling in de maatschappij?’ 

Wij van ONS.Vlaardingen hebben onze vragen nou júist gesteld omdat we ons - net als heel veel Vlaardingers - ernstige zorgen maken over de tweedeling die er al tientallen jaren is. Want allochtonen, en zeker islamieten, zie je niet bij dodenherdenking, maar zie je ook niet in de stadsgehoorzaal, zie je ook niet bij het zomerterras, en zie je niet of nauwelijks bij om het even welk evenement. 

ONS.Vlaardingen heeft juist gesteld dat als al deze mensen Nederlands gaan spreken en ook maatschappelijk mee gaan doen, dat je dan de mooiste stad van Nederland kunt worden. En dat is wat wij met Vlaardingen willen. Maar als van dat meedoen geen sprake is, mag je daar best kritisch op zijn. 

Partijen als GroenLinks en PvdA in Vlaardingen durven kritisch te zijn op van alles en nog wat, maar helaas nooit op allochtonen cq islamieten. Dat ligt op een of andere manier vreselijk gevoelig bij die clubs. Zo gevoelig zelfs, dat ze liever wegkijken van integratieproblemen, dat ze die problemen bagatelliseren, of erger nog, ze ontkennen. Zo stellen GroenLinks en de PvdA: ‘Hele grote groepen immigranten doen volledig mee in onze samenleving’. Misschien dat ze er de volgende keer ook wat voorbeelden bij kunnen noemen, want dan komen wij gauw een keertje kijken. 

GroenLinks en PvdA gaan zelfs nog verder, door te suggereren dat wij van ‘minderwaardige groepen’ spreken. Totale onzin, en bijzonder kwalijk. Iedereen mag vinden wat hij wil, maar ga ons geen dingen in de schoenen schuiven die wij absoluut niet vinden. 

Wat VVEH en Vluchtelingenwerk Vlaardingen betreft: die hebben, met alle respect voor de inzet die de mensen van die clubs plegen, hoegenaamd niets bereikt op integratiegebied. En het ís natuurlijk ook moeilijk, want islamieten (veruit de meeste immigranten in onze stad zíjn islamitisch) leven volgens een boek waarin staat - om niet meteen de ergste citaten te gebruiken - dat zij beter zijn dan wij, waarin staat dat ze geen vrienden moeten maken met ongelovigen, en er al helemaal niet mee moeten trouwen. En mensen als meneer Erdogan pompen dat er nog eens keertje in. 

Er zal binnen de islam dus - net als binnen het christendom - een Verlichting moeten optreden, waarbij de volgelingen moeten leren om heel wat relativerender om te gaan met de inhoud van hun Koran. Maar daar zit meteen het probleem, want kritiek op de islam wordt binnen die cultuur niet geaccepteerd. 

ONS.Vlaardingen zou zo vreselijk graag  we herhalen het maar een keer: zo vreselijk graag - willen dat het anders was, maar dat is het níet. 

En wie wegloopt voor de feiten, zoals GroenLinks en PvdA op dit onderwerp doen, gaat nooit welk probleem dan ook oplossen. En juist het veertig jaar lang wegkijken van problemen en het veertig jaar lang pamperen van immigranten, heeft ons gebracht waar we nu staan: in een stad, in een land, met volledig parallelle samenlevingen.

Ron Boers, ONS.VlaardingenGerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date