De vloot op yslyke wys geteisterd

23-01-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 23 januari 1784: de vloot op yslyke wys geteisterd.

Codes Oranje en Rood zullen ze in 1784 nog niet gehad hebben en zonder satellieten in de ruimte stond natuurlijk de hele weersvoorspelling in de kinderschoenen. Stormen waren er natuurlijk wel en die konden onder de Vissersvloot flink huishouden. Zo ook op 2 en 3 januari 1784... de berichten erover komen pas weken later naar buiten. 

Volgens bericht van Maassluis heeft het op den 2den en 3den dezer een orkaan in zee gewaaid; de geheele vloot van Vlaardingen en Maassluis is op een yslyke wys geteisterd, komende alle meest kabel- en ankerloos binnen. Niemand is vry, 1 à 2 kabels verlooren hebbende, is weinig, diverse 4 à 6; twee schepen van Vlaardingen zyn verongelukt, doch de menschen alle geborgen. Van enkele schepen zyn menschen en kinderen over boord geslagen. Een Zeeuwsche hoeker is twee of drie maal het onderste boven geslagen, de stuurman en 5 of 6 mannen zyn weg en niets over als 2 mannen en 3 kinderen en zo moest men op Gods genade dobberen. Een zware wind verhinderde om te helpen. De schepen brengen maar van 2 tot 10 à 12 ton vis aan en zullen moeten blyven leggen uit hoofde dat er geen kabels of ankers genoeg in voorraad zyn. Wy zyn zeer treurig over de omstandigheid en ieder op onze plaats zal de bittere schade gevoelen.

Gerelateerd