De voorstelling van Leonidas

15-01-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 15 januari 1904: De voorstelling van Leonidas.

Gisteravond gaf de gymnastiek- en schermvereeniging Leonidas een uitvoering in de zaal Harmonie. De uitvoering werd geopend met het spelen van een mooi stukje muziek, waarna het programma geopend werd met een ‘Opmarsch’, door de geheele vereeniging. Door de hoofdafdeeling werden vervolgens eenige vrije oefeningen gedaan die zeer correct werden uitgevoerd. De oefeningen aan de barren en ringen gegeven door de hoofdafdeeling en de opleidingsklasse A waren zeer goed en gaven aan het publiek te zien onder welk een uitstekende leiding Leonidas staat. 

Na de pauze wenden door de hoofdafdeeling en die opleidingsklasse nog verscheidene vrije en oefeningen aan rek en ringen gedaan, die, naar het applaus te oordeelen, zeer in den smaak vielen. Vooral heb laatste nummer, voorstellende verschillende groepen, was in één woord prachtig. Na afloop van het programma werden verschillende komische voordrachten gedaan. Het eerste stukje, getiteld ‘De ongelukkige Schoolmeester van Westerkerke’,voorgedragen door den heer H. De Korver, bracht voortdurend de lachspieren der aanwezigen in beweging. Ook de derde voordracht, voorgedragen door denzelfde, ‘Een canididaat-Kamerlid’, voorstellende een boer, die door verschillende corporatiën tot candidaat is gesteld en vervolgens aan het publiek laat hooren, wat hij zou doen, als hij in de Tweede Kamer zit, genoot veel bijval. 

De verschillende voordrachten werden afgewisseld door ‘bal’ en de muziek van een ‘gramophone’ door den heer Van der Knoop. Tot laat in den nacht duurde het feest voort. Het is dan ook te hopen, dat Leonidas onder de uitstekende leiding van haar gymnastiekmeester, den heer Chr. Krijger, nog lang moge voortbloeien. Jammer is het echter te noemen, dat een stad als Vlaardingen voor zulke uitvoeringen geen grootere zaal disponibel heeft, daar Harmonie gisteravond lang niet de talrijke schare belangstellenden kon bevatten.

Gerelateerd