Dertien sollicitanten voor burgemeesterschap

05-07-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Voor het burgemeesterschap van Vlaardingen hebben dertien kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de commissaris van de Koning. De nieuwe burgemeester treedt naar verwachting begin 2017 in functie.

De sollicitanten - elf mannen en twee vrouwen - variëren in de leeftijd van 20 tot 60 jaar en zijn lid van het CDA, de ChristenUnie, de PvdA, de VVD of zijn niet aan een politieke partij verbonden. Drie sollicitanten zijn (voormalig) burgemeester en vier sollicitanten zijn (voormalig) wethouder of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld.

Aanbeveling


Nu de sollicitanten bekend zijn, voert de commissaris van de Koning in Zuid-Holland binnenkort gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. Deze commissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting in november 2016 twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.
 

Waarnemend burgemeester


De vacature is ontstaan na het vertrek van burgemeester T.P.J. Bruinsma per 1 januari 2014. In nauw overleg met de fractievoorzitters van de gemeente heeft de commissaris van de Koning op dat moment de heer H.B. Eenhoorn benoemd als waarnemend burgemeester. Na de aanstelling van de heer Eenhoorn als Commissaris Digitale Overheid, heeft de commissaris van de Koning de heer A.B. Blase per 4 augustus 2014 benoemd als waarnemend burgemeester. De heer Blase blijft waarnemend burgemeester tot het moment waarop de vacature is vervuld.