DFDS werkt aan uitbreiding terminal maar kampt met tegenslag

18-06-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – DFDS heeft ambitie en problemen met het uitbreiden van zijn terminal. Die moet een nieuwe uitgang krijgen, de capaciteit van de ingang wordt vergroot en de mogelijkheid van walstroom van een te bouwen windmolen wordt onderzocht. Ondertussen valt het bij de terminal trekken van de gekochte Rotterdam Bulk Terminal zwaarder dan gedacht.

De kranen en opstallen van de RBT zijn ondertussen gesloopt. Maar dat kost extra tijd, zo blijkt uit de beantwoording van vragen van de fractie Boers over de gang van zaken rond ro/ro-terminal door het Vlaardingse college.

“De oplevering van het RBT-terrein heeft vertraging opgelopen door problemen met de sloop en sanering van het terrein. Tevens is er momenteel als gevolg van de coronacrisis vertraging ontstaan bij de daadwerkelijke uitvoering van de plannen”, aldus B&W. Het college stelt daarbij dat de uitbreiding met het RBT-deel past in de grenzen van de milieuvergunning; het zal dus niet de aanpassing van die vergunning zijn die voor verder oponthoud.

Fractie Boers stelde april een serie vragen aan het college, in reactie op de aanhoudende problemen met de verkeersafwikkeling rond de DFDS-terminal. “In de praktijk zien we vooral in de late avondspits knelpunten in de doorstroming op de Vulcaanweg”, zo beaamt het college. “Dit heeft te maken met een piek aan vrachtverkeer in verband met de afvaarttijden en de beperkingen van de verkeersregelinstallatie op de Vulcaanweg nabij de ingang van DFDS. De afgelopen periode is sprake geweest van meer overlast.” Die was volgens B&W van tijdelijke aard, want stond ‘in relatie met afwikkelingsproblemen aan de gate bij DFDS’. “We zien dat het verkeersbeeld zich nu weer normaliseert.”

Volgens het Vlaardingse college zorgen deze problemen niet voor problemen op knooppunt Vijfsluizen, bij de snelweg, even verderop. “Wel komt het soms voor dat de filevorming terugloopt tot op het knooppunt. Het verkeersgedrag van sommige chauffeurs draagt niet bij aan de goede doorstroming en verkeersveiligheid. Hierover vindt regelmatig overleg plaats met de politie. De politie onderneemt regelmatig ter plaatse acties om het verkeer in goede banen te leiden.” Overigens heeft het college aan dat het laatste overleg met DFDS heeft plaatsgevonden op 24 januari vorig jaar.

B&W trekt nu de kaart dat de uitbreiding met het terrein van Rotterdam Bulk Terminal moet leiden tot verbetering van de doorstroming rond de terminal. Een onderzoek leerde dat die het meest gediend is met het verleggen van – een deel van – de uitgaande stroom aan trekkers en trailers naar de uitgang van het terrein aan de Schiedamse kant van de Vulcaanhaven, achter de benzinepomp en fastfoodrestaurants. Het best zou vijftig procent van de vrachtwagens deze uitgang nemen. “Hier komen twee poorten en er komt een opstelruimte tussen poort en openbare weg om het uitgaande verkeer te kunnen bufferen. De huidige westelijke toegang, voor in- en uitrijdend verkeer wordt uitgebreid van twee naar vijf poorten en ook hier komt een flinke opstelruimte om inkomend verkeer te bufferen. Hierdoor verbetert de doorstroming op de Vulcaanweg en is er sprake van geluidsreductie langs de Vulcaanweg, omdat er minder uitgaand vrachtverkeer rijdt”, zo verklaart B&W.

Ambitieuze plannen heeft de terminaluitbater met een aangrenzen terrein van Rijkswaterstaat. Ook dat stuk grond wil DFDS kopen. B&W geeft aan dat ‘rond deze locatie’ de bouw van een windmolen gepland staat. “Vanuit de gemeente is aangedrongen bij het Rijksvastgoedbedrijf – als huidige eigenaar – om bij de uitgifte van dit terrein, de plaatsing van een windmolen mee te nemen. Zo zou DFDS zelf een windmolen kunnen plaatsen en exploiteren, of in ieder geval een andere partij de gelegenheid kunnen bieden een windmolen te plaatsen en exploiteren.” Die molen zou voor het zo verlangde – want daarmee kunnen de herriemakende scheepsmotoren worden afgezet bij het verblijf aan de kade – gebruik van walstroom mogelijk kunnen maken. Onderzoeken lopen of dit technisch en financieel haalbaar is. Harde toezeggingen over wanneer inzet van walstroom een realiteit is hoeft en wil DFDS niet (te)doen, aldus het college.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date