Dieren overleven brand niet

16-05-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 16 mei 1904: Dieren overleven brand niet.

Een brand aan de Dijksteeg in Vlaardingen wordt een paard fataal, ook de honden van de buurvrouw overleven het inferno niet. 

Hedenmorgen 4 uur werd brand ontdekt in de houten loods van de kuiperij van den heer A. Hoogerwerf aan de Dijksteeg. Deze loods wordt gebruikt voor kantoor en paardenstal, waar een gasmotor staat voor het zagen van duigen. Den brand, die snel in omvang toenam, was men te vijf uur meester. Het paard van den heer Hoogerwerf, dat anders altijd in het land loopt maar door het regenachtige weder van de laatste dagen waardoor het land nogal drassig was op stal was gezet, is verbrand. 

Eveneens zijn verbrand een tweetal fietsen, boeken en eenig materiaal, zooals kuipersgereedschap duigen enz. Naast den stal van den heer Hoogerwerf had juffrouw Gerke een stal, waar zij een tweetal prachtige honden (van waarde) met een drietal jongen had liggen, die eveneens zijn verbrand. Van den heer Hoogerwerf was alles verzekerd. Alle brandspuitem waren op bet terrein aanwezig. De oorzaak van den brand is onbekend.

Gerelateerd