Doemscenario A4 (ingezonden brief)

28-11-2015 Nieuws Redactie

Oh, wat hadden aannemer A4all en Rijkswaterstaat graag de barsten in de A4-tunnel buiten de publiciteit gehouden. Dat is helaas niet gelukt, er schijnt gewoon wat te weinig wapening in het beton te zitten. Met wat hak , breek en smeerwerk is dat nu bijna onzichtbaar opgelost.... voorlopig zie je er geen barst meer van. Enne, te weinig betonstaal is lekker voordelig en deelnemen aan het verkeer is nou eenmaal een risico en dan kan zo'n klein beetje extra risico er nog wel bij. 

Rijkswaterstaat kan niet langer de waterproblemen bij de A4 bagatelliseren. 1.200.000 liter water per dag wegpompen kan niet zonder gevolgen blijven. Het gaat om zout water dus je kan het ook niet zomaar de polder in laten lopen om te zorgen dat het peil niet zakt. Bij het aquaduct loopt de sloot tot aan de damwand wat ook nog eens zorgt voor extra lekkage van, in dit geval, zoet water naar de A4. 

Het gaat dus voornamelijk om zout water uit diepe watervoerende zandlagen. Dezelfde zandlagen waarop alle woningen met heipalen zijn gefundeerd. Als je zoveel water wegtrekt dan is het onvermijdelijk dat er ook zand gaat stromen. Dan komen alle heipalen los te staan. 

Het waterpeil in de verdiepte bak staat waarschijnlijk minder dan een halve meter onder het asfalt. Samen met de opwaartse waterdruk gaat dit ongetwijfeld binnen korte tijd zorgen voor grote schade aan het wegdek. De A4 met betonnen bak en trekpalen of nog beter, uitgevoerd als A4 met Vaart is echt de enige oplossing. Zolang Rijkswaterstaat en de minister vast blijven houden aan het huidige ontwerp zullen de problemen blijven bestaan. 

Er wordt al geruime tijd veel meer gepompt dan waarvoor een vergunning is afgegeven. Op dit moment zijn er daardoor plaatsen in de polder waar de bodem erg hard aan het zakken is. Het gaat dan om de bodem en om de niet geheide woningen en andere gebouwen, maar zelfs bij geheide woningen ontstaan scheuren in muren die hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt worden door spanningen of verzakkingen in de funderingen veroorzaakt door de wateronttrekking.

Als de doemscenario’s uitkomen, dan komen de heipalen van hele woonwijken in Schiedam en Vlaardingen los te staan en is het aquaduct binnen een paar jaar een droogstaande bak. Daarbij vergeleken zijn de Groningse bodemdalingsproblemen peanuts.


Kees Moerman (Midden-Delfland blog)Gerelateerd