Door een onderzeeër beschoten

19-01-2018 Nieuws Redactie

De Vl. 214 op een schilderij van A. van Roon. foto: Collectie Stadsarchief

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 19 januari 1917: door een onderzeeër beschoten.

Een van de vele incidenten met Vlaardingse vissersschepen uit de Eerste Wereldoorlog. De Vl 214 wordt beschoten door een onderzeeër. De bemanning komt met de schrik vrij maar lang niet iedereen was in die jaren zo fortuinlijk.

De bemanning van den te Vlaardingen binnengekomen motorlogger Vl. 214, schipper W. v. d. Windt, van de reederij maatschappij De Eendracht, heeft donderdag 11 januari eenige benauwde oogenblikken doorleefd. Terwijl men bezig was met het inhalen der beuglijnen, klonk plotseling een schot. Uitkijkende zag men op grooten afstand een duikboot met snelheid op den motorlogger afkomen. 

Als voorzorgsmaatregel werd toen de scheepsboot in orde gemaakt en werden zwemvesten uitgedeeld. Eenige oogenblikken later klonk een tweede schot. De kogel viel op ongeveer honderd meter van het schip, terwijl kort daar op een derde schot afging, dat slechts vier meter voor den boeg onder het kluifhout terecht kwam, zoodat de zeilen door het opspuitende water nat werden. 

Vervolgens zag de bemanning dat de onderzeeër dook, alleen de periscoop bleef zichtbaar. De duikboot voer toen op die wijze rond de Vl. 214 en kwam bij het achterschip zoover boven, dat de commandotoren te zien was. Er kwamen drie man uit te voorschijn, die een roode vlag met wit kruis op den onderzeeër zetten. Na dit gedaan te hebben, voer de onderzeeër, waarvan de nationaliteit niet kon worden vastgesteld, tot groote opluchting der bemanning weg.

Gerelateerd