Dreggen naar een kindje

30-05-2018 Nieuws Redactie

foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 30 mei 1903: Dreggen naar een kindje.

Het gezin Wijker uit de Marktsteeg wordt in 1903 in rouw gedompeld. Twee van de kinderen zijn na schooltijd buiten gaan spelen; slechts één keert terug.                                   
Gisternamiddag had hier een treurig ongeval plaats. Twee kinderen van den heer Wijker, wonende Marktsteeg 7, gingen al spoedig na schooltijd weder naar buiten. Toen ongeveer halfzes het zusje alleen naar huis kwam, deelde zij haar moeder mede, dat haar broertje in de haven lag, terwijl de kleine, zeker door schrik bevangen, niet wilde meegaan om de plaats aan te wijzen. 

In angst gingen de familieleden langs den havenkant, doch konden de plaats niet vinden. Ongeveer een half uur later kwam de grootmoeder met den heer Kornaat aan, welke het zusje tuaschenbeiden hadden genomen, om de plek aan te wijzen. De kleine wees de plek vlak nabij de vischbank. 

Toen eenige daar gelegen schippers op de aangewezen plaats met haken gingen dreggen, bleek het maar al te waar te zijn, want al spoedig haalden zij den drenkeling, een ventje van ongeveer zes jaar, op. De brugwachter en een paar politieagenten namen het knaapje op en brachten het bij dr. Kikkert binnen, waar alle middelen werden aangewend om de levensgeesten weder op te wekken, maar alles was tevergeefs. Men kan zich natuurlijk de smart van de ouders voorstellen. Het is haast ook onbegrijpelijk, dat op een plaats, waar zulk een druk verkeer is, het ongeval niet opgemerkt is geworden.