Duitse soldaat in Vlaardingen geradbraakt

23-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 23 februari 1673: Duitse soldaat in Vlaardingen geradbraakt.

De eerste vermelding van Vlaardingen in een krantenbericht is op 4 november 1670. Dan maakt de Oprechte Haerlemsche Courant melding van een schip dat bij Vlaardingen aan de grond raakt. Het eerste écht Vlaardingse nieuws vinden we op 23 februari 1673 in de Haegse Post-tydinge. Deze krant maakt melding van de moord op een vrouw door een Duitse soldaat. De Amsterdamse Courant weet twee dagen later meer. De soldaat zal geradbraakt worden.

Bij radbraken werd de veroordeelde op een houten wiel gebonden en vervolgens sloeg de beul met een ijzeren staaf op de ledematen. Over het algemeen waren acht slagen voldoende om alle botten te doen versplinteren. Waarna de negende slag, ook wel genadeslag genoemd, volgde in de hartstreek. De genadeslag was bedoeld om echt een einde te maken aan het leven van de veroordeelde. Echter, werd deze slag niet altijd uitgevoerd. De veroordeelde kon ook worden onthoofd of worden achtergelaten waarna pijn, bloedverlies, dorst en vogels uiteindelijk de dood lieten intreden. Het stoffelijk overschot werd als gruwelijk voorbeeld na de executie met rad en al op een hoge staak tentoongesteld op het galgenveld.

23 februari 1673 Haegse Post-tydinge
Tot ofte ontrent Vlaerdinge is een vrouw door een Duyts Soldaet omgbraght, op prefumtie dat veel geld by haer hadde, en foude de felve alrede gevat en de daet bekent hebben.

25 februari 1673 Amsterdamse Courant
Tot Vlaerdingen is een soldaat die een vrouw van in de 80 jaren, daer hy by gelogeert was, vermoort heeft, geapprehendeert. Hy sal daer over gerabraeckt worden.Gerelateerd