Duizenden begroeten koningin en prinses

25-04-2018 Nieuws Redactie

foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 25 april 1936: Duizenden begroeten koningin en prinses. 

Gisteravond te 8 uur 55 arriveerden H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana met gevolg per auto aan de Koningin Wilhelminahaven te Vlaardingen teneinde zich aan boord te begeven van H.M. Politiekruiser 'Nautilus', die het gezelschap buiten om naar de Zuid-Hollandsche eilanden zou brengen wegens het voorgenomen bezoek aan Goeree en Overflakkee. 

Hoewel aan het kortstondige bezoek zoo min mogelijk ruchtbaarheid was gegeven, was het toch in den loop van den dag bekend geworden en duizenden hadden zich op de Koningin Wilhelminahaven en omgeving opgesteld en juichten de vorstelijke bezoekers bij aankomst hartelijk toe. Aan den valreep werden Zij opgewacht door den commandant van de Nautilus overste Cikot en den eersten officier. Toen de gasten aan boord waren, werd de état majoor voorgesteld, waarna H.M. en H.K.H. door den commandant naar de voor Haar bestemde vertrekken werden geleid. Zij begaven zich daarna naar de brug, waar Zij uitbundige toejuichingen van de saamgepakte menigte in ontvangst hadden te nemen. Hierna werden de trossen losgegooid en stoomde de Nautilus de nieuwe haven uit. 

De politie had onder leiding van den commissaris voor goede afzetting gezorgd. Daar de Koningin geen officieele ontvangst wenschte, was de burgemeester wel op het terrein aanwezig, doch een officieele begroeting van gemeentewege bleef achterwege. Door de afdeeling Vlaardingen van de vereeniging de Prince Vlag was aan boord van de Nautilus een fraaie bouquet bezorgd, de bemanning had de longroom op eenvoudige wijze met bloemen versierd. De Nautilus, welke gedurende den nacht ligplaats zal nemen in het Haringvliet, wordt begeleid door H.M. mijnenlegger Hydra, commandant luit. ter zee eerste klasse Van Rinkhuizen.

 

 

Gerelateerd