Een levensgevaarlijke noodbrug

21-04-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 21 april 1867: Een levensgevaarlijke noodbrug. 

Als de brug over de haven in 1867 wordt gerepareerd moeten de Vlaardingers gebruik maken van een noodbrug waarop je, als we een ingezonden brief in de krant serieus moeten nemen, je leven niet zeker bent...

Te Vlaardingen is een noodbrug omdat de eenige brug die hier is, gerepareerd wordt. Dit noodbrugje is meer dan schandelijk slecht. Bij laag water heeft men zeer veel kans te verdrinken. Herhaaldelijk zijn er dan ook menschen in het water gevallen. De brug moet elk oogenblik open, debrugwachter is tevens telegraaf-besteller, en dus veel afwezig, zoodat kinderen dan het bruggetje openen. Onze burgemeester, die dien brugwachter buitengewoon genegen is, let daar volstrekt niet op. Mogen deze regelen hem tot eenig toezigt nopen.

Een inwoner van Vlaardingen

 

Gerelateerd