Een lintje, twee Stadsspelden en mooie afscheidswoorden

28-03-2018 Nieuws Redactie

Kees Borsboom is vanaf nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau

VLAARDINGEN - Tijdens de laatste vergadering van de afscheidnemende gemeenteraad op woensdag 28 maart heeft burgemeester Annemiek Jetten aan drie raadsleden een onderscheiding uitgereikt. Klaas Terpstra van de PvdA en Wim van Klink van de AOV ontvingen de Penning van de Stad Vlaardingen en de Kees Borsboom van GroenLinks ontving een Koninklijke onderscheiding.

Wim van Klink (AOV) heeft zich 30 jaar maatschappelijk zeer betrokken getoond en heeft zich ingezet voor met name de kwetsbare groepen in Vlaardingen. Hij ging bijvoorbeeld actief in gesprek met bewoners in zorgcentra, maar ook sprak hij  met zorgprofessionals en het Vlaardings Overleg Revalidatie (VOR). Zijn politieke carrière is hij begonnen bij de VVD. Met het oprichten van de AOV, het Algemeen Ouderen Verbond, zette hij het ouderenbeleid ook politiek meer op de kaart. In 1998 kwam hij hiermee met 1 zetel in de gemeenteraad. 

Klaas Terpstra (PvdA) heeft zich op veel terreinen zeer verdienstelijk gemaakt. Op het gebied van sport- en cultuurvoorzieningen is hij jarenlang actief geweest voor ROVS (Rotterdamse Ontspanningsvereniging Shell) bij Sportpark Vijfsluizen. Hij heeft een bepalende en verbindende rol gespeeld tussen de gemeente, Shell en ROVS en bij het mogelijk maken van de Polderpoort, inclusief de daarvoor benodigde financiën. Op het terrein van armoedebestrijding maakte hij zich eveneens verdienstelijk. Zijn stelling is: ‘De armoede moet de wereld uit. Te beginnen in Vlaardingen.’ Ook zet hij zich vanaf 2006 in voor burgerparticipatie. Zo is hij initiatiefnemer geweest voor het instellen van de Vlaardingse Participatieprijs. Na 12 jaar neemt hij afscheid als gemeenteraadslid.

Kees Borsboom (GroenLinks) was 12 jaar gemeenteraadslid en fractievoorzitter. Hij was plaatsvervangend raadsvoorzitter van 2014 tot 2018. Al vroeg is hij begonnen met vrijwilligerswerk in vele sectoren, van sport, scouting en cultuur tot aan de ondernemersvereniging. Daarbij was hij vaak betrokken als penningmeester. Voor zijn verdiensten als raadslid ontving hij een Koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Voor alle afscheid nemende leden van de gemeenteraad waren er ook nog eens bloemen, een Vlaardings haringbord en lovende woorden van burgemeester Jetten. Na afloop konden de meegekomen familie en vrienden tijdens een receptie de gehuldigde raadsleden feliciteren en met alle anderen nagenieten van een hapje en drankje.

Bekijk de foto'sGerelateerd