Een nieuwe kraan

06-04-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 6 april 1909: een nieuwe kraan. 

In tegenwoordigheid van Burgemeester en Wethouders, secretaris ,gemeenteraadsleden en directeur van Gemeentewerken had zaterdagmiddag de officieele beproeving plaats van de nieuwe kraan.

Het ijzeren gevaarte, vervaardigd en geleverd door Gebr. Stork & Co., te Hengelo, heeft bewezen te kunnen voldoen aan de eischen welke aan een dergelijk constructiewerk gesteld mogen worden. Aangenomen op een gebruikslast van 6.000 kilo's, werd de op te heffen last gebracht op 10.000 kilo's, waarvoor noodig waren niet meer dan twee mannen, welke zonder inspanning dezen ontzaglijken last brachten waar dit noodig was.

Al is de uitbouw minder sierlijk, het eigenlijke doel — het heffingsvermogen — met enorme arbeidsbesparing, is bereikt. Het werk werd in één week tijd in elkaar gezet onder leiding en met medewerking van den monteur, den heer H. W. Hardick van Enschedé. De onderbouw is van beton, geplaatst door den aannemer P. Both alhier. Het mechanisch gedeelte zal met een meedraaiende kast omsloten worden.

Gerelateerd