Een sieraad voor de stad

07-07-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 7 juli 1902: Een sieraad voor de stad.

In 1902 worden de plannen om de Waalstraat opnieuw te bestraten en er trottoirs aan te leggen met instemming begroet. Nu het plein bij de Gedempte Biersloot nog...

Naar men verneemt, zal binnenkort tof ophooging en opnieuw bestraten van de Waalstraat worden overgegaan en zou het in de bedoeling liggen ter weerszijden trottoirs aan te leggen en daarlangs boompjes te planten. Mocht dat werkelijk ten uitvoer worden gebracht, dan zou daar een groote verbetering tot stand komen en zou die straat, die nu in een deplorabelen toestand verkeert, een sieraad van de gemeente kunnen worden. 

Het was wel te wenschen dat ook in den treurigen toestand waarin het plein bij de Gedempte Biersloot verkeert, verbetering gebracht kon worden. Indien dat flink bestraat was en ook met boomen bezet, had men daar een fraai plein, terwijl het nu een modder- of een stofrommel is. Dat onze bekwame directeur van gemeentewerken daar raad op zal weten,is ongetwijfeld de wensch van zeer velen.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date