Een zilveren medaille voor schipper Strijbos

18-03-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 18 maart 1851: een zilveren medaille voor schipper Strijbos. 

Directeuren der Zuid-Hollandsche maatschappij tot redding van schipbreukelingen hebben besloten te doen uitreiken aan P. Strijbos, voerende het Nederlandsche hoekerschip Welkom, te huis behoorende te Vlaardingen, eene zilveren medaille en vijftig gulden om onder zijne equipagie te verdeden, voor het op de hoogte Plymouth, op den 28 februarij, ziende noodseinen, redden der equipage, bestaande in zeven personen, van het mede door overzeilen van een brikschip, zich in een zinkenden staat bevindende hoekerschip de Tang, gevoerd door F. van der Borde, bestemd naar Lissabon, en hen veilig te Vlaardingen aan wal te brengen, hebbende mede in weerwil der noodkreten, gemeld brikschip zich verwijderd, zonder eenige hulp aan de in doodsgevaar verkeerende equipage te verleenen. Zijnde bij deze medaille behoorlijke getuigschrift, de edele daad van redding vermeldende, gevoegd.

 

Gerelateerd