Eigenaar vaartuig ‘Mollie’ gezocht

20-07-2016 Nieuws Redactie

Van wie is deze boot ?

VLAARDINGEN - In de Vlaardingse Vaart neemt, aan de Vaartweg tegenover huisnummer 76, het vaartuig ‘Mollie’ al enige tijd een illegale ligplaats in. De eigenaar is niet bekend. Op grond van artikel 9 van de Binnenhavenverordening Vlaardingen 2010 is het verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen in dit gebied.

Het college van burgemeester en wethouders legt wegens deze overtreding elke rechthebbende op het vaartuig een last onder bestuursdwang op (conform artikel 5.3.1. van de Algemene wet bestuursrecht). Dit houdt in dat, op kosten van de overtreder, de overtreding door het college wordt beëindigd. Het vaartuig wordt verwijderd/verhaald en overgebracht naar een opslagterrein of andere ligplaats.

Omdat van het vaartuig de rechthebbende (eigenaar) niet bekend is, dient deze publicatie als algemene mogelijkheid voor de rechthebbende om tenuitvoerlegging van de last onder bestuursdwang te voorkomen door voor 25 juli 2016 het vaartuig van de ingenomen plaats te verwijderen en verwijderd te houden.

Heeft u vragen of informatie over dit vaartuig? Neem dan contact op met de havendienst Vlaardingen via (010) 248 4333 of stuur een bericht naar havenkantoor@vlaardingen.nl  .

 

Bezwaarmogelijkheden

Rechthebbenden en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit om handhavend op te treden tegen het illegaal innemen van de ligplaats een bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen. Het besluit is bekend gemaakt middels aanplakking aan het vaartuig op 16 juli 2016.Gerelateerd