Ernstig ongeluk op de Nieuwe Maas

21-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 21 februari 1939: Ernstig ongeluk op de Nieuwe Maas.

Ook met de modernste navigatiesystemen blijft het voor schepen in de mist opletten geblazen. Vroeger, zonder al die apparatuur, was de mist echter ronduit levensgevaarlijk. Ook in 1939 ging het bij het oversteken van de Nieuwe Maas flink mis.

Tengevolge van den mist is vanmorgen op de Nieuwe Maas nabij Vlaardingen een ernstig ongeluk gebeurd. Om kwart voor zeven voer de schipper Valster uit Vlaardingen met een motorboot werkvolk van Vlaardingen naar de petroleumhaven te Pernis. Het zicht was zeer slecht. Aan de boeien van de steenkolenhandelsvereeniging, welke zich aan den anderen kant van de Nieuwe Maas, onder de gemeente Rotterdam bevinden, lag een Rijnaak voor anker, welke gezien noch gehoord werd. De motorboot kwam hiermede in aanvaring. 

De mast raakte de ankerketting van het voor anker liggende Rijnschip, waardoor deze afknapte en met donderend geraas omlaag viel. Aan boord bevonden zich ongeveer 25 werklieden, van wie twee door den neervallenden mast werden getroffen, en zeer ernstig aan hoofd en borst werden gewond. Het waren de 28-jarige van Dusseldorp uit Gorcum en de 43-jarige Thie uit Schiedam. 

De motorboot voer direct naar Vlaardingen terug, waar van Dusseldorp, die aan de borst gewond was, op advies van dokter Dwarshuis per ziekenauto van den eersten hulpdienst naar het ziekenhuis te Vlaardingen werd vervoerd. Thie is met een ernstige schedelbasisfractuur naar het gemeenteziekenhuis te Schiedam overgebracht.

Gerelateerd