Externe adviseur moet gemeenteraad ‘vlot trekken’

23-11-2018 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Een wethouder afgetreden, twee raadsleden uit de eigen partij gezet, een college dat meer lintjes doorknipt en 100 jarigen bezoekt dan besluiten neemt en een Raadsprogramma waar nog niemand uitvoering aan geeft. Echt vlotten wil het nog niet met de Vlaardingse politiek.

Burgemeester Annemiek Jetten heeft na gesprekken met de gemeenteraad besloten dan maar iemand ‘van buiten’ in te laten vliegen die de boel weer op gang moet krijgen; binnen de raad moet er beter samengewerkt worden en tussen de raad en het college ook. En het onderling vertrouwen moet groeien.

De man die dat allemaal mag gaan regelen is organisatieadviseur Hans Andersson. Andersson is mede oprichter van adviesbureau Andersson Elffers  Felix (AEF), maar daar is hij al zo’n 12 jaar niet meer werkzaam. Tussendoor was hij nog even voorzitter van het bestuur van omroepvereniging VARA. Natuurlijk heeft hij heel veel ervaring in gemeentelijke organisaties. Of dat relevant is moet nog blijken.

Officieel gaat Andersson onderzoek doen naar de bestuurskracht van de gemeenteraad en hij zal hierover advies uitbrengen. Daar mag hij dan zo’n zes weken over doen, en daarna moet het beter gaan. Of in ieder geval moet het dan bekend zijn hoe het beter zou kunnen. Van welk budget Andersson betaald krijgt is niet helemaal zeker, maar in de kortgeleden aangenomen begroting is waarschijnlijk geen rekening gehouden met de grote bedragen die dergelijke consultants doorgaans rekenen voor hun inspanningen. Het budget voor de griffie was voor dit jaar afgelopen zomer al overschreden, vanwege alle bijeenkomsten van de raad en het college in het Delta Hotel en een strandpaviljoen in ’s Gravenzande. Daar werd overigens de basis voor het huidige raadsprogramma gelegd. En dus min of meer ook voor de situatie zoals die nu is.

“Ik hecht er veel waarde aan dat we Vlaardingen met elkaar op een goede en daadkrachtige manier besturen”, aldus burgemeester Annemiek Jetten in het persbericht dat vanmiddag werd verstuurd over het inhuren van de externe adviseur. Een open deur, zo lijkt het. Maar niet in Vlaardingen.

Gerelateerd