Financiële meevaller voor gemeente

29-04-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De gemeente heeft zojuist het financiële boekjaar afgesloten met een positief resultaat van € 4,9 miljoen. Dankzij de doorgevoerde bezuinigingen ? Niet helemaal, want soms zijn er meevallers die niet voorzien waren en waar de eigen lokale overheid geen invloed op heeft. Er zijn verschillende, bij de bewoners van Vlaardingen, impopulaire maatregelen doorgevoerd maar het is nog te vroeg om te zeggen dat het college zichzelf een schouderklopje kan geven.

Waar zaten die financiële meevallers dan ? De grootste voordelen zijn behaald op de uitvoering van de taken op het gebied van werk en inkomen (hogere Rijksbijdrage), op de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en door snellere verkoop van een flat aan de Maasboulevard aan Waterweg Wonen; de flat was tot voor kort nog eigendom van de gemeente.  De meevallers waren zo goed als allemaal incidenteel, dat wil zeggen dat je er geen structurele investeringen mee kan doen voor de komende jaren, zoals het behouden van de Stadsgehoorzaal op de ‘oude manier’. Wat wel gaat gebeuren, als het aan het college ligt, is het aanvullen van de Algemene Reserve, de buffer die nodig is om risico’s en tegenvallers op te vangen: daarvan is de bodem niet alleen in het zicht, maar we staan als gemeente daarin ook ‘in de min’. Het laatst bekende getal zal zich om en nabij een negatief saldo van zo’n € 8 miljoen bevinden.

Bezuinigen blijft dus noodzakelijk en van alle maatregelen zal er in de komende Voorjaarsnota er geen één sneuvelen, zo is de verwachting. Integendeel, er staat ons mogelijk nog meer te wachten. Zo laat de Rijksoverheid tweemaal per jaar in een speciaal bericht, een zogeheten ‘Circulaire’, aan alle Nederlandse gemeenten weten hoeveel geld zij meer of minder uit het Gemeentefonds krijgen. Kortgeleden heeft Vlaardingen al bericht gehad dat de komende jaren dat mogelijk € 2,8 miljoen minder wordt. Die pijn zal verdeeld moeten worden over de Begrotingen de komende jaren en als er geen meevallers meer komen betekent dat mogelijk nog meer bezuinigingen.

Voorlopig liggen nu een aantal voorstellen aan de gemeenteraad op tafel. Eén ervan is dat van de financiële meevaller ruim € 3,5 miljoen in de Algemene Reserve wordt gestort. De raad zal hier zo goed als zeker mee akkoord gaan, omdat iedereen wel de noodzaak van het op orde krijgen van ‘het huishoudboekje’  doordrongen is. Een tweede voorstel om dit met een deel van de reserves voor Onderwijshuisvesting (€ 464.982) ook te doen is mogelijk wat meer aan discussie onderhevig.Gerelateerd