Fonds geeft impuls aan binnensteden

02-12-2014 Nieuws Advertorial

VLAARDINGEN - Het bestuur van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. constateerde zes jaar geleden dat alle drie de steden waarin het Fonds actief is (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis), problemen hadden in hun binnenstad. Het ging hierbij vooral om leegstand in winkelstraten, panden die slecht zijn onderhouden en gebrek aan economische activiteiten. Daarom is in 2008 besloten een budget van 25 miljoen ter beschikking te stellen ter ‘revitalisering’ van de binnensteden. In een periode van vijf jaar konden onder regie van de gemeenten aanvragen worden ingediend bij het Fonds.Belangrijk aandachtspunt was dat de projecten ook werden meegefinancierd door andere partijen zodat een ‘vliegwieleffect’ zou ontstaan. De periode waarin aanvragen konden worden ingediend is inmiddels gesloten.

Er zijn de afgelopen jaren meer dan veertig projecten gehonoreerd. Zo is in Maassluis veel aandacht besteed aan de herinrichting van de buitenruimte. Straten en pleinen zijn opgeknapt, er zijn bomen geplant en de kades zijn gerenoveerd. In Vlaardingen zijn onder andere de Westhavenkade, de Blokmakersplaats, de Hoogstraat en het Veerplein aangepakt. Maar ook is behoorlijk geïnvesteerd in Museum Vlaardingen. In Schiedam zijn veel monumenten en winkelpanden in het museumkwartier opgeknapt en is flink geïnvesteerd om de binnenstad aantrekkelijk te maken voor nieuwe ondernemers en bezoekers.

Om inzichtelijk te maken aan welke projecten het geld is besteed, geeft het Fonds een speciale uitgave uit van haar Journaal. Hierin staan de verschillende projecten per gemeente beschreven. Indien u interesse heeft in dit Journaal, kunt u contact opnemen met het Fonds. Zij zenden u er graag één toe. Het Journaal is ook digitaal beschikbaar op www.fondssv.nl.

Gerelateerd