Gebraje vleesch met 'n lekker botersaussie

09-04-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 9 april 1914: Gebraje vleesch met 'n lekker botersaussie. 

Voor de Rotterdamsche rechtbank speelde, zich gisteren het volgende leuke geval af. Juffrouw S. van R., uit Vlaardingen, die terecht moest staan wegens beleediging van haar buurvrouw, had er zich extra voor aangekleed en zoo stond ze dan met haar binderhoedje met trillende sprietjes en haar schoudermanteltje aan voor den president.

— Hoe ond bent u?
— 53 jaar, edelachtbare.

— Geen jaartjes wegmoffelen. U is 56 jaar.
— Nu, 56 dan, lachte de juffrouw.

— En heeft u het woord ... gezegd!
— Edelachtbare... dat zal 'k ie is vertellen. Ik woon daar acht jaar en natuurlijk ga 'k al 4 jaar met dat mensch om... natuurlijk. Nou... en toen ze ziek was van d'r kind..,, heb 'k ze ondersteund en ben naar de juffrouw geloopen... en 'k heb ze een lekker stukkie gebraje vleesch gebracht met een lekker botersaussie... en 'k heb...

— Niks mee te maken! zei de president Heb! je dat woord gezegd ja of neen...
— 'k Sta voor me deur me ruitjes te zeemen, want 't mos noodig gedaan worden... en toen sta 'k zoo en toen komt dat mensch ineens... en ze zegt... wie is hier een ... Ik zeg... jij bent een ...

— Heel onverstandig, zei de president.
— Mot u niet zeggen, edelachtbare... want kijk is hier, edelachtbare... die vrouw staat tegenover me man siet u edelachtbare heer... en ik wil verhuizen... maar me man wil daar blijven wonen om die vrouw... Dat is toch op zoo'n manier edelachtbare... me man is van mijn...

President: We hebben er hier geen oordeel over te vellen, of uw man daarin verstandig handelt of niet.
— Ja, maar edelachtbare...

— Stil! Je moet je man met liefde terug zien te krijgen en niet met verhuizen...
— Maar, edelachtbare, hij is al me boel gaan weghalen en heit me kassie kapot geslagen...

— Daar hebben we 't niet over, weder de president.
— Maar 't mag toch niet. Nou goed, als 'k dan niks mag zeggen...

— U kan een klacht indienen tegen die vrouw...
— Dat zal 'k dan wel doen, edelachtbare... 

De beleedigde buurvrouw en een tweede juffrouw werden gehoord.

Beklaagde: 'k Zal het hooger-op zoeken, meneer, want ze hebben, me al naar het gekkenhuis en alles willen brengen. De officier gooide petroleum in 't vuur, toen hij f 10 boete of 10 dagen 'zitten' vroeg. De juffrouw wilde opspringen, doch ze bedacht zich.

— 'k Zal 't hooger-op zoeken, meneer... Direct!
— Dan zou 'k maar eerst 't vonnis afwachten.

Nijdig verliet de juffrouw de zaal, terwijl de sprieten op haar kapothoedje trilden. De rechters glimlachten na.

Gerelateerd