Gebrekkige regie oorzaak debacle Hoekse Lijn

16-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN/REGIO - De vertraging van de ombouw van het spoor Schiedam - Hoek van Holland tot metrolijn is vooral te wijten aan een combinatie van gebrekkige voorbereiding en regie. Dat blijkt uit het onderzoek van een commissie die aan het werk is gezet door de Rotterdamse gemeenteraad. De eerste metro vanaf Schiedam naar Hoek van Holland had volgens planning september afgelopen jaar moeten rijden. Nu stellen de bouwers dat 'eind dit jaar' de meest realistische planning is, regen kosten die mogelijk negentig miljoen euro hoger uitvallen.

De onderzoekscommissie die het debacle de afgelopen twee maanden onderzocht laat niets heel van de aanpak van het project. Ze stelt dat de aansturing te wensen overliet en zeker niet voldeed aan de normen. Ook liepen de voorbereidingen voor de ombouwoperatie volledig mis. Volgens de onderzoekscommissie werd bij de planning van de werkzaamheden uitgegaan van een minutieuze voorbereiding, waarbij al zo veel mogelijk zou worden gedaan voordat het werk aan het traject echt begon. Maar toen de ombouw begon, waren nog lang niet alle voorbereidende werkzaamheden afgerond; de bekabeling van het spoor wa bijvoorbeeld nog niet klaar.

Behalve de slechte voorbereiding droegen ook enkele complicaties bij aan de vertraging. Zo bleek het talud smaller te zijn dan vereist is voor de bouw van een metrolijn. Ook was de software voor de spoorbeveiliging niet op tijd af, bleek de grond verontreinigd te zijn met asbest en lagen er oude kabels en leidingen.

Eind 2016 waren er al tekenen dat de planning niet meer realistisch was. Maar binnen de ambtelijke top is 'tegen beter weten in' te lang vastgehouden aan de oorspronkelijke planning, stelt de commissie. Verantwoordelijk D66-wethouder Pex Langenberg was vorig jaar februari al op de hoogte dat er geen goede planning was en dat de voorbereidende werkzaamheden niet op schema lagen. Toch werd vastgehouden aan de ombouwtijd van vijf maanden.

Gerelateerd