Geen parkeervergunning voor bewoners nieuwbouw

09-05-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Het is al langer bekend dat een groot deel van de Patrimoniumbuurt op termijn ten prooi valt aan de slopershamer. De Cronjéstraat, Marisstraat, Patrimoniumstraat en een deel van de Jozef Israëlsstraat en Mesdagstraat gaan tegen de vlakte. Het gaat om 96 woningen van Samenwerking en 14 woningen van Waterweg Wonen. Woningstichting Samenwerking zal er een nieuwbouwproject starten. Voor de toekomstige bewoners zal echter geen vergunning om op straat te kunnen parkeren worden afgegeven. Een paar zinnen hierover in een Openbaar Besluit van de gemeente maakten nieuwsgierig en Vlaardingen24 vroeg erop door.

Afwijkende regeling parkeren Mariskwartier

Het nieuwbouwproject draagt voorlopig de naam ‘Mariskwartier’. In een mededeling door de gemeente wordt hierover op 28 april gezegd: ,,Het college heeft ingestemd met het alternatief voor het parkeren binnen de ontwikkeling van het Mariskwartier. Woningbouwcorporatie Samenwerking wil de ontwikkeling van het Mariskwartier via een open uitvraag aan aannemers op de markt zetten. Om dit haalbaar te maken is er gezocht naar alternatieve mogelijkheden om parkeren in het plangebied te regelen. De toekomstige bewoners zullen geen parkeervergunning krijgen, maar in plaats daarvan een eigen plek kunnen huren of een abonnement kunnen nemen in de nabijgelegen parkeergarage Hoogstraat. De parkeerkeerplekken die in het openbaar gebied gepland staan, zijn dan voldoende voor de bezoekers van de bewoners’’.

Het niet verstrekken van parkeervergunningen is op zich geen vreemde zaak, althans daar waar er geen vergunning nodig is. Slechts in enkele deelgebieden, een groot deel van de Oostwijk, het Centrum en de VOP, is een vergunning nodig. Het toekomstige Mariskwartier ligt echter wel in deze gebieden. ,,Hoe zit dat precies ?’’, vroegen we de gemeente. Een woordvoerder: ,,Bewoners van deze nieuwbouw krijgen inderdaad geen bewonersparkeervergunning. Parkeren door bewoners (indien natuurlijk in bezit van een auto) kan op drie manieren: betaald parkeren op straat of een op eigen terrein binnen het bouwplan gelegen parkeerplek huren van Samenwerking (beperkt aantal plekken) en tenslotte een parkeerabonnement afnemen in parkeergarage Hoogstraat’’.

Zijn bewoners nieuwbouw duurder uit ?

Het huren van een parkeerplek in het nieuwbouwproject of in één van de garages lijkt echter de kosten voor een ‘gewone’  parkeervergunning op straat ruimschoots te overschrijden. Op straat parkeer je immers als bewoner voor € 48 per jaar (eerste vergunning) en voor een plek in een parkeergarage is dit vanaf ongeveer €150 per kwartaal. Gaat Samenwerking hier nog iets aan de prijzen doen?

Een woordvoerder van Woningstichting Samenwerking weet het ook nog niet helemaal precies: ,,Het is een verantwoordelijkheid van Samenwerking om te zorgen dat er voor bewoners voldoende parkeerplaatsen zijn binnen de laatste twee geboden mogelijkheden (eigen terrein en/of parkeergarage). Samenwerking heeft afspraken gemaakt met de exploitant van de parkeergarage over mogelijkheden en tarieven. Deze tarieven zullen aanzienlijk lager zijn dan de standaard voor de parkeergarage geldende tarieven. Of het innen van de abonnementsgelden voor de parkeergarage door Samenwerking of rechtstreeks door de exploitant van de parkeergarage zal gebeuren, is afhankelijk van de afspraken die Samenwerking hierover met de parkeergarage exploitant maakt. De gemeente is geen partij bij het innen of verkrijgen van parkeergelden. Het antwoord op jouw vragen kunnen we nog niet geven omdat de gesprekken met de exploitant van de parkeergarage net zijn begonnen.''

,,Het is wel de bedoeling  dat de toekomstige bewoners de keus hebben om een plek in de parkeergarage te willen huren en wordt dus niet gekoppeld aan de huurovereenkomst van de woning zoals bv bij woongebouw ‘de Poort’ aan de Markgraaflaan. Meer weten we nog niet maar dit is in ieder geval een belangrijk uitgangspunt’’.Gerelateerd