Geen verkoop inboedel Stadsgehoorzaal!

28-10-2014 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - ,,De inboedel van de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen wordt niet verkocht en blijft intact. Dat geldt voor de stoelen, de technische installatie, het koffiezetapparaat en alle andere inboedel’’. Tijdens de persbijeenkomst op dinsdag 28 oktober waren de wethouders Arnout Hoekstra en Cees Oosterom hier stellig over. Hoekstra vertelde daarbij dat hij sprak als aandeelhouder van de Stadsgehoorzaal, terwijl Oosterom vanuit zijn Portefeuille Cultuur het woord voerde.

Directeur van de Stadsgehoorzaal Sandra Bruinsma had de afgelopen weken regelmatig verklaard dat bij het intrekken van de subsidie voor professionele theatervoorstellingen de BV Stadsgehoorzaal zichzelf zal opheffen. Om lopende rekeningen en verplichtingen te voldoen wordt dan tevens de inboedel verkocht. Arnout Hoekstra reageert op deze uitspraken: ,,De BV Stadsgehoorzaal heeft en gaat geen nieuwe verplichtingen aan vanaf medio 2015. Sinds 2013 zijn er geen langlopende schulden meer. Er is daarom geen enkele reden dat de BV Stadsgehoorzaal of de aandeelhouders, wij zijn overigens zelf 100 % aandeelhouder, gedwongen worden de inboedel te verkopen. We gaan bovendien het personeel van de Stadsgehoorzaal ondersteunen van werk naar werk.”

,,We hebben plannen met het gebouw en er is ook met allerlei partijen al gesproken over de invulling van de Stadsgehoorzaal’’, sluit Cees Oosterom aan. ,,We zijn daar echter tot nu toe terughoudend in, dat hoort ook zo, want het is uiteindelijk de gemeenteraad die hier een besluit in moet nemen. In ieder geval distantiëren we ons van de uitspraken van Sandra Bruinsma. In de nieuwe constructie zijn er gewoon stoelen in de zaal, is er licht- en geluidstechniek aanwezig en ik kan me zo maar voorstellen dat we contracten zoals die met energieleveranciers overnemen’’. Desgevraagd bevestigd Oosterom ook dat het animo onder amateurgezelschappen voor repeteren en optreden in het theater groot is. ,,Ik heb er veel vertrouwen in dat de Stadsgehoorzaal als cultureel centrum blijft functioneren. Of het deze naam blijft dragen of een andere laat ik nog even in het midden. Misschien schrijven we tezijnertijd wel een prijsvraag uit’’, besluit de wethouder van Cultuur.

Indien de gemeenteraad op 6 november de meerjarenbegroting 2015-2018 vaststelt blijft van de subsidie per 2016 € 750.000 beschikbaar voor de exploitatie van het gebouw van de Stadsgehoorzaal. Daarnaast zijn in de gemeentebegroting gebouw-gebonden budgetten opgenomen voor de Stadsgehoorzaal voor met name onderhoud. Dat budget bedraagt per saldo €150.000. Van de hiermee in totaal beschikbare middelen (€ 900.000) is € 682.000 voor de huur. Jaarlijks blijft er een bedrag over van € 218.000. Dat is voldoende om het gebouw in stand te houden. Er is vergevorderd overleg met partijen die voor de programmering zorg willen dragen. Na vaststelling van de begroting kunnen hier verdere afspraken over worden gemaakt.

Gerelateerd
Reacties