Gegokt en verloren

06-11-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Burgemeester Bert Blase zal de procedure rond de exploitatievergunning van een speelautomatenhal moeten overdoen. Dat oordeelde deze week de Raad van State in een beroepsprocedure die was aangespannen. Volgens de Raad van State hebben destijds niet alle kandidaten dezelfde kansen gehad om mee te dingen.

De uitspraak gaat over de exploitatie- en aanwezigheidsvergunning die burgemeester Tjerk Bruinsma in 2012 aan Hommerson Casino verleende voor een speelautomatenhal aan het Veerplein. Omdat de gemeentelijke verordening de exploitatie van slechts één speelautomatenhal in de gemeente toestaat, wees de burgemeester de aanvraag van een ander speelautomatenbedrijf af. Dat bedrijf was bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen zowel de vergunningen van Hommerson Casino als tegen de afwijzing van zijn eigen aanvraag. Naast Hommerson Casino waren destijds Hobea speelautomaten en De Vries speelautomaten ‘in de race’ voor een vergunning.

 

Gelijke kansen


Een schaarse vergunning, zoals bijvoorbeeld een vergunning voor een speelautomatenhal, vereist een transparante procedure waarbij potentiële gegadigden gelijke kansen krijgen om mee te dingen naar de vergunning. In het geval van een vergunning voor een speelautomatenhal moet een gemeente op grond van de Wet op de kansspelen ook een verordening vaststellen. Die gemeentelijke verordening mag de mededinging wel beperken, maar mag die niet volledig uitsluiten. Dit betekent dat de gemeente bijvoorbeeld wel een gebied mag aanwijzen waarbinnen een exploitant van een schaarse vergunning zich moet vestigen, maar dat binnen zo'n gebied in het algemeen dan wel een reële keuze moet bestaan tussen verschillende locaties. Die keuze was er destijds niet, aldus de Raad van State. Buiten de locatie aan het Veerplein waren er geen alternatieven aangegeven.

 

Nieuwe besluiten

De burgemeester moet daarom nieuwe besluiten nemen over zowel de vergunningen die hij aan Hommerson Casino verleende als over de afgewezen aanvraag van het andere speelautomatenbedrijf. Als de burgemeester in een nieuwe, transparante procedure opnieuw een vergunning wil verlenen voor een speelautomatenhal, dan zal daarvoor eerst de kaart bij de verordening aangepast moeten worden, zodat die een reële keuze biedt tussen meerdere locaties.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date