Gekrakeel om een dubbeltje

16-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 16 februari 1910: Gekrakeel om een dubbeltje. 

Kleine oorzaken kunnen groote gevolgen hebben. Dat ondervonden de 32-jarige W. van W., huisvrouw van A. B., en haar minnaar, de 27-jarige Vlaardingse koopman A.C. M. De laatste had bij vrouw Jordaan voor tien cent aardappelen gekocht op de pof. Deze schuld wilde juffrouw Jordaan tenietdoen door het niet-betalen van het door haar wekelijks aan de huisvrouw verschuldigde dubbeltje voor het bezorgen van een dagblad. 

De vrouwtjes hadden in die dubbeltjes-questie een welkome gelegenheid gevonden om te krakeelen en om daaraan kracht bij te zetten, had de huisvrouw met haar klomp het hoofd harer tegenpartij bewerkt. Ook de koopman had daaraan meegedaan. De officier kon de bewering van beklaagden dat vrouw Jordaan onwaarheid sprak niet wel aannemen en eischte tegen ieder hunner veertien dagen gevangenisstraf.Gerelateerd