Gemeente mogelijk fout in kwestie Loggerfestival

28-06-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN/SLUIS - De maatregelen die door de gemeente Vlaardingen zijn genomen op het Loggerfestival kunnen mogelijk juridisch niet door de beugel. Zo werd een alcoholcontrole bij één van de organisatoren uitgevoerd door een medewerker van de Dienst Toezicht & Handhaving. Verschillende bronnen verklaren dat zo'n controle uitsluitend door een politiebeambte mag worden uitgevoerd. Daarnaast moet er een kennelijke aanleiding zijn; de persoon in kwestie moet sterk de indruk geven onder invloed te zijn van drank of drugs, of verkeersdeelnemer zijn. Navraag bij de aanwezigen in de betreffende VIP-tent waar de controle werd uitgevoerd, geeft aan dat dit beide niet het geval was. Al met al een wankele basis, waarbij de gemeente Vlaardingen mogelijk moet inbinden.

De organisatie, waaronder de leden van de Raad van Toezicht van het Loggerfestival, hebben eerder met de gemeente Vlaardingen afgesproken een en ander aanstaande maandag te evalueren. Wethouder Arnout Hoekstra lijkt, met zijn uitspraken die gisteren in het Algemeen Dagblad zijn gepubliceerd, daarbij al voor zijn beurt te hebben gesproken; Hoekstra verklaarde aan de verslaggever van het AD dat de organisator 'duidelijk teveel gedronken had op zijn feest' en dat het 'niet verantwoord meer was'. Er vanuit gaand dat een daartoe onbevoegde ambtenaar een alcoholcontrole heeft uitgevoerd en Hoekstra zelf niet op dat moment daar aanwezig was, is zijn uitspraak tamelijk voorbarig. Daarnaast nagelt hij betreffende persoon ook nog eens met naam en toenaam publiekelijk aan de schandpaal, terwijl er juist eerst een gezamenlijke evaluatie overeengekomen was.

De striktheid waarmee burgemeester Jetten in Vlaardingen te werk lijkt te zijn gegaan, staat in schril contrast met de wijze waarop de regels voor de horeca in haar voormalige gemeente Sluis wordt omgegaan. Afgelopen maand berichtte de Provinciale Zeeuwse Courant over de herziening van de terrassenregels voor de horeca in Sluis. De 'conceptversie', die was opgesteld onder leiding van Jetten, leidde tot massaal verzet van de Zeeuws Vlaamse ondernemers. De nieuwe burgemeester Peter Cammaert heeft, volgens de krant, de ondernemers tweemaal op de koffie gehad en hun bezwaren inmiddels verwerkt in de nieuwste versie van de genoemde regels.

Gerelateerd