Gemeente schaft vreugdevuren jaarwisseling af

28-08-2014 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Het is al eerder in de gemeenteraad ter sprake gekomen, maar de vreugdevuren aan de Marathonweg en de Broekweg met de jaarwisseling zijn over enkele jaren verleden tijd. Zo bleek uit de beantwoording door het college van de vragen die fractievoorzitter Kees Borsboom van GroenLinks gesteld had.

De keuze tussen vreugdevuren tolereren of officieel toestaan is een dilemma waar de gemeente zich jarenlang voor gesteld weet. Officieel toestaan betekent dat de gemeente Vlaardingen voor een deel verantwoordelijk is voor eventuele calamiteiten. Wie zich de explosies op de Broekweg bij de jaarwisseling van 2007/2008 nog herinnerd, hierbij sneuvelden onder meer honderden ruiten, weet dat dat een riskante optie is. De gemeente vindt bovendien de brandweer van de veiligheidsregio Rotterdam (VRR) ook lijnrecht tegenover zich: zij zijn faliekant tegen vreugdevuren. De politie daarentegen neemt een gematigder standpunt in: één van de door hen aangegeven opties is het afgeven van een vergunning. De gemeente kiest vooralsnog voor het verlenen van een ontheffing inzake de Wet Milieubeheer; een juridisch trucje waarbij aansprakelijkheid bij eventuele schade, anders dan bij het verlenen van een vergunning, vermeden wordt. Desalniettemin zou een rechter van de handelswijze van de gemeente , bij een juridische procedure, alsnog ‘gehakt kunnen maken’.

GroenLinks uit zich in de eerder gestelde vragen over de negatieve effecten van vreugdevuren: verbranding in de buitenlucht levert altijd milieuschade op. Ook zijn er, ondanks frequente controles, de afgelopen jaren nogal eens materialen als autobanden ‘mee de stapel opgegaan’, wat extra milieuschade oplevert. De gemeente erkent dit ook, maar zegt dat de effecten hiervan, deels doordat er ook vuurwerk afgestoken wordt, niet of nauwelijks meetbaar zijn. Over de inwoners van Vlaardingen met acute luchtwegproblemen, die meer last ervaren rond de jaarwisseling zegt de gemeente: ,,De belangen van de inwoners van Vlaardingen, die acute problemen hebben met de luchtwegen gaan ons aan het hart. Er is door ons een belangenafweging gemaakt’’. Hoe die afweging gemaakt is en welke maatregelen er genomen worden om de problemen van die bewoners te verminderen wordt echter niet verwoord.

Het actuele standpunt van het college is in ieder geval dat het per aanstaande jaarwisseling afschaffen van de vreugdevuren in Vlaardingen niet zal gebeuren. Er wordt dan ook gesproken over een ‘lange traditie waarmee zorgvuldig mee om moet worden gegaan’. Als op termijn het terrein aan de Marathonweg, door bebouwing, niet meer beschikbaar is zal afschaffing van de vreugdevuren wel direct plaatsvinden.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date