Gouden Haring voor Ineke Nieuwstraten

27-05-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

Ineke Nieuwstraten poseert rechts naast burgemeester Blase

VLAARDINGEN – Tijdens een plechtige bijeenkomst is de Gouden Haring dit jaar toegekend aan Ineke Nieuwstraten, voorzitter van de plaatselijke afdeling van Amnesty International, maar op nog zoveel meer gebieden actief in en voor Vlaardingen.

Het uitreiken van een Gouden Haring, een grote blijk van waardering voor iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de Vlaardingse samenleving, gebeurt jaarlijks. Zij die hem eerder ontvingen vormen met elkaar het Genootschap van Gouden Haringdragers en zetten zich via projecten steeds weer in voor de stad, haar historie en het maatschappelijk leven. Een project wat binnenkort start is het restaureren van oude glas en loodramen van de Grote Kerk. Deze lagen opgeslagen in de kelder en worden, na restauratie als decor gebruikt, ze worden niet teruggeplaatst.

Gouden Haringlaureaat Ineke Nieuwstraten was zelf verrast maar ook vereerd en verklaarde bij de ceremonie, waarbij burgemeester Bert Blase het kleinood uitreikte en opspeldde, graag deel uit te willen maken van het Genootschap. Voor Amnesty International zet zij zich al 44 jaar in maar de lijst van overige maatschappelijke ‘nevenfuncties’ is daarnaast heel indrukwekkend. Zo is zij sinds 1994 betrokken bij Aanloophuis de Groene Luiken als voorzitter van het bestuur, zit ze in het Platvorm Ander Vlaardingen sinds 1981 en had en heeft ze zitting in talloze andere werkgroepen en besturen waarin vooral het promoten van samenwerking en respect in de maatschappij voorop staan. Kortom, een uitstekende keuze van het Genootschap om juist haar als Haringoogst van 2015 aan te wijzen !Gerelateerd