Gratis computers voor brugpiepers

06-10-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Als kinderen naar de middelbare school gaan dan stijgen de uitgaven nogal fors voor ouders. De aanschaf van een computer bijvoorbeeld is dan niet voor iedereen weggelegd, zeker niet als je moet rondkomen van een bijstandsuitkering.

Bij de Voorjaarsnota is in de gemeenteraad afgesproken geld vrij te maken voor een computerregeling voor brugklassers. Afgelopen week heeft het college hiervoor de regeling Maatschappelijke Participatie Kinderen aangepast en vastgesteld.

De computerregeling is bestemd voor huishoudens met één of meer kinderen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs waar geen computer aanwezig is. Het gezinsinkomen mag daarbij niet hoger zijn dan 110 % van de voor dat huishouden toepasselijke bijstandsnorm. In Maassluis en Schiedam bestaat een dergelijke regeling al.

De tegemoetkoming in de kosten voor een computer bedraagt eenmalig € 500 voor de aanschaf van een computer en eenmalig € 200 voor de kosten van een internetverbinding. Uitgangspunt is maximaal één computer per huishouden.

De regeling Maatschappelijke Participatie Kinderen kent nog meer mogelijkheden om een bijdrage te krijgen voor kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van sportverenigingen of abonnementen op jeugdbladen. Voor meer informatie, klik HIER!Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date