Groen licht voor medisch centrum Hooglede

06-10-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Ondanks de protesten van een groep bewoners van Park Hooglede tegen de bouw van een medisch centrum lijkt de bouw ervan dichterbij gekomen: deze week heeft het college van B&W een omgevingsvergunning afgegeven voor Medisch Centrum Hooglede.

In principe kan er dus gebouwd worden, hoewel een (beperkt) beroep tegen dit besluit bij de rechtbank Rotterdam nog wel mogelijk is. Wie nu nog bezwaar wil maken moet zich wel realiseren dat een beroep slechts kan worden ingesteld als je niet eerder in staat bent geweest om tijdig een zienswijze bij het college van Burgemeester en wethouders kenbaar te maken. Gezien de tientallen ingediende ‘zienswijzen’ (bezwaren) van bewoners lijkt dit feitelijk een gepasseerd station. Of dit juridisch ook geldt zal de rechter moeten beoordelen. Verschillende bronnen weten te melden dat er voor de ‘gang naar de rechter’ inmiddels onder de groep protesterende bewoners geld wordt ingezameld. Overigens zal een beroep binnen zes weken ingediend moeten worden.

Het perceel grond waarop het medisch centrum gebouwd zal worden heeft oorspronkelijk de bestemming ‘Wonen’, ‘Tuin’ en ‘Groen’. Met de plannen van huisartsen Jasper de Wit en Henk Jan Verzijl wordt daarvan afgeweken. In de motivering waarom er van het oorspronkelijke bestemmingsplan afgeweken wordt benadrukt het college onder meer het maatschappelijk belang van het medisch centrum. Daarnaast is voor Park Hooglede gekozen omdat dit redelijk centraal ligt ten opzichte van de huidige locaties waar de huisartsen hun praktijk voeren.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date