GroenLinks neemt het op voor bridgeclubs

25-02-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - ,,In het kader van het langer vitaal en actief blijven vervullen ook bridgeverenigingen een nuttige en aanvullende functie in de maatschappij’’. Voor de fractie van GroenLinks is het duidelijk: als we willen dat ouderen langer thuisblijven en actief deelnemen in de maatschappij dan kun je het verenigingsleven waaraan ze nog deelnemen niet zomaar negeren. Dat de gemeente dit wel lijkt te doen door wijkcentra te sluiten waardoor meerdere bridgeverenigingen geen onderdak meer hebben vindt de partij een kwalijke zaak. In een tiental vragen aan het college vraagt GroenLinks hier aandacht voor.

,,Indertijd is een stichting opgericht om alle bridgeverenigingen onder een dak te brengen (in één Denksportcentrum), er was zelfs al een schetsontwerp van een gebouw gemaakt en het Fonds Schiedam Vlaardingen had al een ruime toezegging gedaan’’, aldus GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom. ,,Zelfs was er al een garantiestelling van 50% gedaan door de overkoepelende sportorganisaties. Van de gemeente werd gevraagd om voor de resterende 50% garant te willen staan. Het college weigerde onder de noemer dat gezien de financiële positie van de gemeente er verder geen garantstellingen werden gedaan en de portefeuillehouder (de heer Hoekstra) liet ook weten dat zijn prioriteit lag bij de jeugd en de jeugdsporten’’.

Borsboom haalt vervolgens nog eens fijntjes aan dat wethouder Arnout Hoekstra eerder wel de toezegging deed dat de verenigingen ten alle tijde een beroep op hem konden doen om te bemiddelen bij het zoeken naar de juiste huisvesting. Wat hem betreft is in deze tijd van participatiesamenleving juist nu zaak om nog eens goed te kijken naar de ondersteuning van bridgeverenigingen . Alsnog kijken of er een garantstelling voor een eigen onderkomen gegeven kan worden door de gemeente is hier voor Borsboom een reële optie. Dit betekent overigens niet dat de gemeente subsidie gaat geven, immers de financiering leek destijds al rond; dergelijke garanties vormen een zekerheid voor kredietverstrekkers als het écht fout gaat, wat niet in de lijn der verwachting lag.

GroenLinks roept tenslotte de gemeente op volwassen Vlaardingers niet in de kou te laten staan ,maar de veelal oudere denksporters te ondersteunen in hun streven naar een eigen onderkomen.Gerelateerd