Grootschalig kappen bomen Maasboulevard gaat door

26-09-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Op korte termijn worden er 44 bomen gekapt aan de Maasboulevard en de Olivier van Noortlaan. De bezwaren van enkele omwonenden hiertegen zijn onlangs afgewezen door de commissie van de gemeente die bezwaarschriften behandeld. Bij de rechtbank is door belanghebbenden nog wel een voorlopige voorziening aangevraagd om het snel kappen van de bomen te voorkomen. Mogelijk volgt er ook nog een rechtszaak.

In 2020 zal in het gebied het Maaspark worden aangelegd, de herinrichting van het gebied aan de Maasboulevard dat samen met omwonenden in 2017 is vastgelegd. Het opnieuw planten van 43 nieuwe bomen in het gebied maakt hier onderdeel van uit. De omwonenden die bezwaar maakte vonden echter dat het vroegtijdig kappen van een groot aantal bomen ervoor zorgde dat het gebied te lang een kale vlakte bleef. Anderen die er destijds gingen wonen vonden echter nu dat de bomen het uitzicht op de Nieuwe Maas belemmerden.

Dat leken er in ieder geval heel wat minder te zijn dan de 44 die nu gekapt gaan worden en raadslid Ron Boers van ONS.Vlaardingen stelde in de gemeenteraad in juli dit jaar voor om voorlopig alleen de 3 tot 5 bomen kappen die het uitzicht belemmeren doordat ze hoger waren gegroeid dan voorzien. Een motie van GroenLinks om voorlopig niet te kappen en het voorstel van Boers werden beide aangehouden tot er meer duidelijkheid was over de afloop van de bezwaren. Die is er nu, maar nu gaat er wel grootschalig gekapt worden.


Gerelateerd