Het Rode Kruis bedankt u!

02-07-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In de laatste week van juni was er de jaarlijkse collecte van het Rode Kruis. Het Rode Kruis bedankt u voor uw bijdrage en de collectanten!

Deze collecte was voor de hulp aan hen die het nodig hebben bij u in de buurt. Het Rode Kruis geeft deze hulp dankzij heel veel vrijwilligers. Om de hulp mogelijk te maken is uw steun erg belangrijk.

Heeft u de collectant van het Rode Kruis gemist en wilt u toch een bijdrage geven? Dat kan met een bankoverschrijving. Uw gift is altijd welkom op rekening: NL63 RABO 0153 1851 04 , ten name van: Rode Kruis Nieuwe Waterweg NoordGerelateerd