Hoe groen blijft Vlaardingen? (ingezonden brief)

24-05-2017 Nieuws Redactie

Groen staat in Vlaardingen onder druk: het kappen van zieke bomen, waaronder honderden zieke kastanjes, ophoging van straten, herinirichting van wijken, de warmteleiding over Noord, het aanleggen van de Metro. Omstandigheden en projecten waar de gemeente maar gedeeltelijk invloed op heeft. Maar ook stukjes groen waar gebouwd gaat worden, in oude plannen die niet meer veranderd kunnen worden. Maar nieuwe plannen? Met de kennis van nu moeten we daar veel zuiniger mee om gaan. Omdat een groene stad van levensbelang is: Groen is nodig voor onze gezondheid, kinderen hebben een groene speelplek nodig om zich goed te ontwikkelen. Een stad van de toekomst zorgt voor veel groen! Om eerder genoemde redenen gaat het Groen in Vlaardingen al achteruit, dus stop nieuwe plannen die het groen aantasten! Het stukje grond bij de Kruidenbuurt is een oase van groen, bomen en een speelplaats voor de kinderen. Laat dit stukje groen blijven. Stichting Boombehoud Vlaardingen is tegen de bouwplannen en vraagt het college de plannen te schrappen en het belang van een groene stad serieus te nemen.

Nelleke van der Luit, Stichting Boombehoud VlaardingenGerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date