Hoedt u voor de Hoed?

22-07-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Steeds meer huisartsen en andere hulpverleners verenigen zich in een HOED, huisartsen onder één dak. Na het reces, de vakantie voor de politiek, zal de gemeenteraad spreken over de plannen voor een 'aangeklede' Hoed, het medisch centrum Hoog Lede. Op donderdag 29 juni spraken bewoners van Park Hoog Lede zich hier al tegen uit. Kritiek is er over extra parkeerdruk, extra verkeersdruk, de grootte van het toekomstige gebouw en het onvolledig of onjuist geïnformeerd zijn. Doemt er dus een vergelijkbare situatie op als die met de bungalows aan het Muskuskruid, waarbij de gemeente tekort was geschoten in de communicatie naar de omwonenden? Onlangs informeerde het college van B&W de raad in een aparte brief over hoe de procedure rondom het medisch centrum tot nu toe verlopen is.

Op 11 juli afgelopen jaar is er een eerste voorlichtingsbijeenkomst geweest over het centrum in het Delta Hotel die, ondanks dat het de eerste maandag van de zomervakantie was, toch goed bezocht werd. Wie niet aanwezig was kreeg op aanvraag de presentatie via email opgestuurd. Naar aanleiding van opmerkingen van de aanwezigen is het plan daarna aangepast in vorm en uitstraling, het aantal gewenste parkeerplaatsen is uitgebreid en er zijn fietsparkeerplaatsen opgenomen in het plan. Pas na deze aanpassingen is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.

Op 15 maart 2017 is er een ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage gelegd, waartegen vervolgens 55 zienswijzen zijn ingediend. Het college meldde in de brief aan de raad dat hiervan 11 uniek waren (de overige zienswijzen/bezwaren komen dan inhoudelijk op hetzelfde neer, red.) Voorstanders van de plannen zijn er echter ook, hoewel die zich in die raadsvergadering, op de twee initiatiefnemers na, niet hebben laten horen. Op social media gebeurde dat eerder al wel, waarbij dus niet iedere bewoner van Park Hoog Lede een verklaard tegenstander van het medisch centrum blijkt te zijn.

Het stratenplan van de buurt lijkt overigens nog onvoldoende berekend te zijn op een groeiende verkeersstroom. Veel wegen lopen dood, kennen eenrichtingsverkeer, moeten nog aangelegd worden of zijn vrij smal. Het college vindt zelf de Francijntje de Kadtlaan, de weg naar het geplande medisch centrum, breed zat met zo'n vier meter. 'Er ligt immers een apart pad langs voor de fietsers' is de kanttekening van het college, maar daarmee is buiten het fietsverkeer gerekend dat gewoon door de buurt zelf gaat. Auto's die elkaar hier moeten passeren hebben daarbij feitelijk nauwelijks tot geen uitwijkruimte.

Tegenover de ingang van het medisch centrum staat woningbouw gepland, maar de eerste palen voor die, nog niet verkochte, woningen moeten nog de grond in. Aan de 'Vaart-kant' wordt al wel gebouwd: een tweede, zeven verdiepingen hoog appartementsgebouw dat in een vergevorderd stadium is.

De bouwplannen voor woningen op Park Hoog Lede zijn overigens al eens eerder stil gelegd en veranderd omdat de verkoop moeizaam verliep. Eén van de twee eerder betrokken projectontwikkelaars, LSI Project Investment verkeerde in financiële problemen en haakte af. Bij de uiteindelijke hervatting van de bouw in 2015 is er afgesproken de betaling van de erfpacht van de projectontwikkelaar aan de gemeente van €2,5 miljoen uit te stellen. Dit komt voor risico van de gemeente Vlaardingen; een garantstelling dus. Over enkele jaren wordt gekeken of de projectontwikkelaar winst op de woningbouw gemaakt heeft. In dat geval wordt het geld alsnog geheel of gedeeltelijk betaald aan de gemeente. In het andere geval is Vlaardingen maximaal €2,5 miljoen armer. Ook voor de gemeente is het dus belangrijk dat er gebouwd wordt op park Hoog Lede, of dat nu woningen zijn of een medisch centrum.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date