Hoekse Lijn in september van start

22-06-2019 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De metro's op de Hoekse Lijn rijden in september. Met passagiers. Dat stelt het Rotterdamse college van B&W in de maandelijkse voortgangsrapportage over het zo reuze supergecalibreerde maar fragiel gebleken extreem trage metrolijn.

,,Momenteel wordt het testbedrijf uitgevoerd'', aldus B&W van de oosterburen. ,,De testen verlopen tot nu toe positief. Wanneer het testbedrijf is afgerond, kan het proefbedrijf plaatsvinden. Als vervolgens de veiligheidsdossiers positief worden beoordeeld, kan de indienststellingsvergunning in de zomer worden verstrekt'', zo rapporteert het college. ,,Wanneer er tijdens het test- en proefbedrijf verder geen grote tegenvallers zijn, start de exploitatie van de Hoekse Lijn in de loop van september 2019.''

In het overleg van de Stuurgroep Hoekse Lijn van juli wordt de planning verder uitgewerkt. ,,Dat betekent dat we u in de volgende voortgangsrapportage gedetailleerder kunnen informeren over de start van de exploitatie en de communicatie hierover naar de reizigers'', zo schrijft B&W aan de raad.

,,De dag-tot-dag-planning voor het dynamisch testen, testbedrijf en proefbedrijf wordt continu aangepast op basis van ontwikkelingen binnen het project. Momenteel wordt het testbedrijf uitgevoerd. Het testbedrijf zal in ieder geval tot de zomer duren. Tegelijkertijd wordt de aanvraag van de indienststellingsvergunning voorbereid. Start exploitatie wordt momenteel voorzien in de loop van september 2019. Dit is onder voorbehoud dat er geen nieuwe storingen of fouten optreden tijdens de testperiode die grote vertraging tot gevolg hebben. Start exploitatie per september 2019 kan gerealiseerd worden zonder budgetoverschrijdingen'', aldus de rapporatage.Gerelateerd