Hollanders op een Kaperschip

13-05-2018 Nieuws Redactie

afbeelding: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 13 mei 1779: Hollanders op een Kaperschip.

Als de hoeker 'De Jonge Jacob' in 1779 de pech heeft een Kaper van Guernsy tegen te komen, komt kapitein Klaas Bakker voor een verrassing te staan. Niet alleen weet de kapitein zijn naam maar zelfs die van de boekhouder... 

Heden is alhier gearriveerd Stuurman Klaas Bakker, voerende het Vishoekerschip De Jonge Jacob, alhier t'huys hoorende, welke rapporteerd, dat hem gepasseerde zondag den 2 mei is ontmoet, pas binnen het Dogger Zand, een schip met 2 lagen geschut, zynde een Kaaper, en zoo de Capteyn zeyde te Guernsey t'huys hoorende, die hem heeft ontnomen 1 ton vis, 2 tonnen bier, 3 tonnen brood, voorts alle de provisie van den Stuurman en het volk, als koffy, thee, suyker enz. en toen hy van hen scheyde, wist de capteyn van de Kaaper niet alleen de naam van den Stuurman maar zelfs die van de Boekhouder. Denklyk moeten er Hollanders op dat Kaaperschip zyn geweest.

Gerelateerd