Hoog water in het dorp

14-03-2018 Nieuws Redactie

Het Oosterhavenhoofd aan het begin van de twintigste eeuw. foto: Collectie Stadsarchief

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 14 maart 1906: Hoog water in het dorp.

Ruim een jaar geleden overstroomden voor het laatst zowel het Ooster- als het Westerhoofd. Het is in Vlaardingen een terugkerend fenomeen waartegen we ons inmiddels behoorlijk gewapend hebben. De regelmatige overstromingen hadden in vroeger tijden echter heel wat meer impact.

Opgezwiept door een stormachtigen Noordwesten wind liep gistermiddag het water zoo hoog op dat al wat buitendijks lag, blank kwam te staan. Het Wester- en Oosterhoofd, de Nieuwe Haven noord- en zuidzijde, de terreinen der zeepfabriek en verder alle omliggende uiterwaarden stonden blank. 

Met roeibooten werden de menschen van en naar het Hoofd gebracht en vooral voor het personeel der aldaar staande meelfabriek en anderen die daar (op het Hoofd) werkzaam zijn, was dit minder plezierig. Daar de aanlegplaats der Hellevoetsche boot ook onder stond, waren daar eenige flinke planken nedergelegd om zoowel passagiers en vrachtgoed droog over te brengen.

Het ergste hebben het te verantwoorden gehad de bewoners der keeten, aan het einde der Spoorhaven, die hun woningen moesten verlaten en hun huisraad zoo spoedig mogelijk naar de spoorlijn brengen. Zij en hun huisraad werden onder dak gebracht bij beambten der Hollandsche Spoor.

Ook zijn verscheidene haringtonnen van de Nieuwe Haven weggespoeld. Circa 6 1/2 uur begon het water snel te vallen, zoodat om halfacht het Westerhoofd en de Nieuwe Haven en te 8 1/2 uur het Oosterhoofd weder begaanbaar waren.

Gerelateerd