Hoogheemraadschap: actie SP zinloos !

10-02-2016 Nieuws Redactie

De SP roept inwoners van Delfland op de website delflanddepotop.nl  op bezwaar te maken tegen het afschaffen van de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing. De actie van de SP heeft geen zin, aldus het Hoogheemraadschap van Delfland: Bezwaar tegen het afschaffen van de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing is niet mogelijk.  

Het Hoogheemraadschap van Delfland roept inwoners die via de genoemde website bezwaar maken met klem op de belastingaanslag binnen de gestelde betalingstermijnen te voldoen. ,,Ik heb de SP laten weten dat bezwaar tegen de kwijtscheldingsregeling voor de zuiveringsheffing geen zin heeft’’, aldus Hoogheemraad Ries Smit. ,,Het besluit is tot stand gekomen in een democratisch proces. In dit besluitvormingsproces hebben belanghebbenden hun reactie op de kwijtscheldingsregeling van Delfland kenbaar kunnen maken’’.

Op 19 november 2015 is de Verordening Kwijtscheldingsregeling Delfland door de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur, vastgesteld. In 2016 is de mogelijkheid tot kwijtschelding afgebouwd naar 50 % en volgende jaar vervalt deze geheel.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date