Hulp bij financiële problemen

28-07-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Heeft u een uitkering en is uw kwijtschelding voor Hoogheemraadschap Delfland komen te vervallen? Wellicht komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand. U kunt hiervoor een aanvraag doen via uw gemeente.

In de gemeenteraad is geprobeerd het wegvallen van de kwijtschelding zuiveringsheffing automatisch te repareren via de bijzondere bijstand. Het is echter niet toegestaan om bijzondere bijstand 'categoriaal' toe te kennen.

Het is wellicht wel denkbaar dat u andere 'bijzondere' kosten heeft die u voorheen wel kon betalen, maar door de afschaffing kwijtschelding nu niet meer. Door voor deze kosten bijzondere bijstand aan te vragen is het wellicht mogelijk om financiële problemen te beperken.

Klik hier!!  om direct naar het aanvraagformulier bijzondere bijstand te gaan.Gerelateerd