Hulp- en zorgverleners tekenen samenwerkingsovereenkomst

28-05-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In de sociale wijkteams werken sinds januari verschillende hulp- en zorginstanties nauw met elkaar samen. Als team regelen zij hulp en ondersteuning voor Vlaardingers bij wie het niet lukt dit zelfstandig te doen. Deze intensieve samenwerking is vorige week officieel bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

Afgelopen donderdag kwamen vijftien partijen bijeen om hun handtekening te zetten onder de overeenkomst voor samenwerking in de Sociale Wijkteams Vlaardingen. In de overeenkomst staat onder meer hoe de sociale professionals van de verschillende organisaties met elkaar samenwerken om inwoners van Vlaardingen zo goed mogelijk te ondersteunen als zij hulpvragen hebben.

Samen leven is samen doen

Wethouder Cees Oosterom sprak tijdens de bijeenkomst zijn waardering uit en noemde de samenwerkingsvorm een sterk ondersteuningsnetwerk van professionele hulp- en zorgverleners waarop de inwoners van Vlaardingen kunnen rekenen. ,,Ik heb er vertrouwen in dat we met deze samenwerking op een goede manier ondersteuning kunnen bieden aan mensen en gezinnen die dat nodig hebben. Met elkaar maken we ons sterk om ervoor te zorgen dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en volwassenen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen aan de samenleving’’.

De partijen die samen de sociale wijkteams vormen zijn: Stichting Minters, ROGplus, Pameijer, Centrum voor Jeugd en Gezin, SeniorenWelzijn, MEE Zuid Holland Noord, Trivium Lindenhof, Flexus Jeugdplein, Stichting Ipse de Bruggen, Timon, Middin, Lucertis, GGZ Delfand, Yulius en ASVZ. Informatie over de sociale wijkteams vindt u op deze link.Gerelateerd