IJspret op de haven

24-01-2018 Nieuws Redactie

foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 24 januari 1940: IJspret op de haven. 

Iets wat sedert jaren en jaren niet is gebeurd kon men gisteren aanschouwen. Schaatsenrijden op de Oude Haven en wel vanaf de Vischbank tot even voorbij den Daijer. Tegen halfelf maakte personeel van Sprij’s Meubelfabrieken het ijs op dit gedeelte van de haven sneeuwvrij, daar des middags genoemd personeel ijshockey zou spelen. Voor de liefhebbers(sters) van de schaatsensport was dit echter onmiddellijk aanleiding om de smalle ijzers onder te binden of te schroeven en al spoedig kreeg men het ongewone schouwspel te zien van schaatsenrijders op de haven, gelegen in het hartje der stad. Honderden profiteerden hiervan, terwijl het aantal kijkers groot was. 

Om kwart over twee schaarde zich een massa publiek langs de beide havenkanten om getuige te zijn van dit ijsevenement. Gewapend met geïmproviseerde sticks bonden de mannen van Sprij den strijd aan en daverend werd er gejuicht als er ‘gescoord’ werd. Daar er zich evenwel te veel op het ijs begaven, moesten de aanwezige agenten van politie handelend optreden en werd den toeschouwers verzocht op den kant te gaan staan. Hierdoor werd gevaar voor eventueel breken van het ijs voorkomen, terwijl men nu ook beter het spel kon volgen.

Gerelateerd