In een 'notedop' naar Tandjong Priok

24-04-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 24 april 1929: In een 'notedop' naar Tandjong Priok. 

Van Vlaardingen is vertrokken de sleepboot Holland, een boot voor de zogenaamde kleine kustvaart, welke boot bestemd is voor de Nederlandsch-Indische Steenkolen-maatschappij en die door personeel van het bureau Wijsmuller onder eigen stoom naar Priok wordt gebracht. Er was bewondering voor wat Nederlandsche zeelui durven te ondernemen, zoo schrijft de Nieuwe Rotterdamsche Courant. bij de afvaart van het scheepje. Vóór het vertrek hebben wij nog even den gezagvoerder, kapitein J. Kok, uit Maasluis, gesproken die met 10 man de Holland naar Indië zal brengen. 

,,Wij rekenen'', zoo zeide hij ons, ,,er ongeveer 70 dagen over te varen. Wij mogen niet harder loopen dan zes mijl, al kan de boot er makkelijk 9 loopen. Maar dat kost meer kolen, en wij kunnen niet meer dan 85 ton meenemen. Op het oogenblik hebben we er 75 aan boord en die kunnen nog niet eens allemaal in de bunkers. Op het achterdek, rond de kap van de machine-kamer liggen ettelijke tonnen bunkerkolen in zakken gestuwd.''

,,Eerst gaan we naar Algiers, waar wij bunkeren; dan naar Port Saïd, vervolgens naar Aden en dan krijgen we een langen trek naar Colombo, een afstand van 2100 mijl, waarover wij wel een dag of veertien zullen doen. Heb ik dan nog kolen genoeg, dan neem ik er het stuk naar Sabang ineens bij. Dat zou dan een ruk ineens worden van rond 3000 mijl, waarover we ruim drie weken doen. Dat zal wel een taai stuk worden, want je ziet niets dan water en lucht, en we hebben geen radio aan boord.'' 

De eenige afwisseling zal zijn, als wij eens door een tegenligger worden gepraaid, maar dat zal ook wel niet zoo heel dikwijls gebeuren, want al is het een drukke route, in de ruimte zie je elkaar niet zoo gauw. Als het meeloopt, zullen wij zoo vroeg te Aden zijn, dat wij nog wel eenige dagen op den moesson zullen moeten liggen wachten, want we moeten natuurlijk een beetje handzaam weer hebben.'' 

,,En als er nu eens wat gebeurt?'', vroegen wij. ,,Ach, als je bij voorbeeld machine-schade krijgt, nou, dan blijf je maar drijven, tot de een of ander je oppikt. Vroeger hebben ze het toch altijd zonder radio gedaan? We hebben alles goed vastgesjord, aan de stuurhut zijn extra-versterkingen aangebracht, wij kunnen wel wat hebben.'' 

De mist, welke het vertrek had vertraagd, was inmiddels wat opgetrokken. Kapitein Kok stapte aan boord va zijn scheepje, dat kort daarna de haven verliet, om de lange reis naar Tandjong-Priok te aanvaarden.

Gerelateerd