Inzet bewoners werpt vruchten af voor Babberspolder

15-09-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Op zaterdag 23 september is de feestelijke opening van wijkpark ’t Nieuwelant. Van 11.00 tot 15.30 uur zijn er voor én door wijkbewoners volop activiteiten. Ook kunnen bewoners kennis maken met de actieve bewonersgroepen uit de wijk.

De opening van het wijkpark ’t Nieuwelant is onderdeel van de inzet van de Sociale Wijkonderneming, de drijvende kracht van de wijkaanpak in Babberspolder. Bewoners, gemeente, scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties werken de afgelopen jaren samen aan een krachtig wijknetwerk. Hans Riemens en Hanneke Brinkman van de Sociale Wijkonderneming vertellen: “Met elkaar hebben we ons ingezet om het park de motor te laten zijn van de sociale ontmoetingen tussen wijkbewoners. Met als resultaat meer sportmogelijkheden, natuurlijke speelmogelijkheden, een bruisend Speeleiland met kanovaren, een hondenlosloopveld en natuurversterking. Iets om trots op te zijn. We nodigen alle bewoners uit Babberspolder en Ambacht uit om te komen genieten op 23 september én kennis te maken en mee te doen met de vele activiteiten uit de wijk.”

Betrokken

“We doen het in de wijk echt samen”, vervolgt Hans. “Iedereen draagt zijn steentje bij. Van de bewoners, de gemeente, de verenigingen, de scholen tot aan de maatschappelijke organisaties. Dit is wel een groeiend proces geweest. We zijn begonnen in 2010 en we weten elkaar steeds beter te vinden. Je moet elkaar ook de ruimte geven, met één gezamenlijke stip op de horizon. Hiervoor moet je in kleine stapjes met elkaar beginnen. In de buurten in de wijk hebben we contactpersonen (ambassadeurs). In samenwerking met de gemeente en Irado is een Wijkbedrijf gestart om samen met de bewoners de wijk schoner, heel en veiliger te maken. Ook is er een digitaal buurtnetwerk: www.ambacht.buurbook.nl . Verder zijn we gestart met activiteiten om eenzaamheid en financiële problemen aan te kunnen pakken.”Gerelateerd